15 december 2023

09:30 - 10:00

Ontvangst koffie, thee, taart

10:00 - 10:05

Welkom en opening door dagvoorzitter Marijke Roskam

10:05 - 10:15

Inleiding door coördinerend voorzitter Jeroen Recourt

10:15 - 10:45

De Wtl door het parlement.
Een interview met parlementariër Boris Dittrich

10:45 - 11:30

Psychisch lijden.
Een panelgesprek met psychiaters Menno Oosterhoff, Sisco van Veen en Trea Broersma

11:30 - 12:15

Pauze

12:15 - 12:30

Een interview met RTE-secretaris vanaf het prille begin: Els Suur

12:30 - 13:00

Levensbeschouwing en euthanasie.
In gesprek met geestelijk verzorger Saïda Aoulad Baktit & SCEN-arts en auteur Ad Nuijten

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:35

Euthanasie en de relatie tot het strafrecht.
Een voordracht door Jos Silvis, voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad

14:35 - 14:40

Toekomstwensen van (oud)-coördinerend voorzitters en algemeen secretarissen

14:40 - 15:10

AI: kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Een voordracht door Hannah van Kolfschooten, docent UvA 

15:10 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

Filosofisch perspectief op euthanasie, door voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers

16:05 - 16:25

Vraaggesprek met de Ministers van VWS en J&V

16:25 - 16:30

Afsluiting door de dagvoorzitter en coördinerend voorzitter

16:30 - 17:30

Borrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren