Sessieronde 1

Tijdens dit tijdslot (11:15-12:30 uur) kun je bij één van deze vijf sessies aansluiten. Lees hier onder meer over elke sessie. In het aanmeldformulier maak je een keuze naar welke subsessie je wilt komen.  

  • Diverse en inclusieve partnerschappen - Terence Guiamo
  • Het Inclusieve Taal Dictee - WOMEN Inc.
  • Toegankelijk programmeren - Stichting Accessibility
  • In contact met je niet-bezoeker - Dyonna Benett
  • Ongemak als startpunt van gesprek - Paul Mbikayi

Er is veel om uit te kiezen. Voorafgaand aan de dag krijgen alle deelnemers de gelegenheid om hun keuze voor sessieronde 1 en 2 door te geven. Bij sommige sessies is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Kun je een sessie niet meer kiezen? Dan zit deze al vol.

 

Workshop: Diverse en inclusieve partnerschappen
Door: Terence Guiamo i.s.m. de Actiegroep Partners.
Locatie: Theater 1

Hoe ga ik met partners van onze organisatie het gesprek aan over diversiteit, kansengelijkheid, toegankelijkheid en inclusie? En welke uitgangspunten zijn van belang bij het aangaan van nieuwe partnerschappen? Terence Guiamo begeleide binnen Samen Inclusief de Actiegroep Partners bij het beantwoorden van deze vragen. Deelnemers volgden een awareness training en Terence ontwikkelde in samenwerking met de actiegroep een uitgebreid stappenplan rondom het aangaan en onderhouden van inclusieve partnerschappen.

Tijdens deze sessie krijg je een korte introductie op het ontwikkelde stappenplan (dat volledig online te vinden is) en werken we samen naar uitgangspunten om diversiteit en inclusie binnen onze partnerschappen te bevorderen. We werken samen middels een interactief dialoog naar praktische technieken en voorbeelden, zoals inclusieve gesprekstechnieken en diverse representatie in de sector.

Host namens de Actiegroep Partners: Morgan Hoftijzer, Naturalis.

Terence Guiamo is Global Director Inclusion, Diversity & Belonging bij Just Eat Takeaway.com, is een van de docenten van de Inclusiemarathon Leergang en was o.a. voorzitter van het Agora Network. Hij zet zich al zeker 10 jaar in om diversiteit en inclusie binnen organisaties te verankeren. Binnen Samen Inclusief begeleidde hij de Actiegroep Partners in hun traject en gaf hij samen met Zoë Papaikonomou de training Inclusief Leiderschap aan de directie van alle aan Samen Inclusief deelnemende organisaties.

Workshop: Het Inclusieve Taal Dictee

Door: Sander Heithuis, WOMEN Inc
Locatie: Theater 2

Binnen Samen Inclusief volgden zo'n 50 medewerkers van de aangesloten wetenschapsmusea en science centers de training Inclusieve Taal van WOMEN Inc. Deze training baseert zich op de (In)complete Stijlgids van WOMEN Inc. Deelnemers vonden de training niet alleen heel praktisch inzetbaar voor ons dagelijks werk, maar merkten eveneens dat deze sterk bijdraagt aan bewustwording over (onbewuste) systemen van uitsluiting - die vaak zichtbaar worden in ons taalgebruik. 

Tijdens het Dictee Inclusieve Taal neemt Sander Heithuis van WOMEN Inc. je mee in wat inclusieve taal eigenlijk is. We gaan aan de hand van een dictee samen oefenen met allerlei opdrachten. In deze interactieve en interessante sessie maak je kennis met het thema, zodat je het na afloop direct kunt toepassen in de praktijk!

Host namens Samen Inclusief: Sanne den Adel, VSC.

Sander Heithuis is redacteur beeldvorming bij WOMEN Inc.. Hij houdt zich onder andere bezig met de thema’s media en onderwijs, waarbij de focus met name ligt op: representatie, stereotypering en taal. WOMEN Inc. (opgericht in 2005) is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt.

Workshop: Toegankelijk programmeren
Door: Stichting Accessibility & Maaike de Vreede van NEMO i.s.m. Actiegroep Programma
Locatie: Lab 1
Sessie in kleine groep, max. 25 personen

Tijdens deze sessie neemt Stichting Accessibility ons mee in een bewustwordingsproces rond fysieke toegankelijkheid en visuele beperking. Maaike de Vreede NEMO deelt de ervaringen die zij hadden tijdens dit proces, in een traject waarin ze met Stichting Accessibility werken aan een toegankelijk museum voor mensen met een visuele beperking. We krijgen praktische tips & tricks die we in onze eigen organisaties kunnen toepassen en er is ruimte om vragen te stellen of zelfs een eigen casus in te brengen om met elkaar te bespreken.

Stichting Accessibility verzorgde binnen Samen Inclusief een online kennissessie over toegankelijk programmeren. Daarnaast werkten verschillende bij Samen Inclusief aangesloten wetenschapsmusea met de stichting samen aan een toegankelijke tentoonstelling of training van medewerkers.

Host namens de Actiegroep Personeel: Meie van Laar, NEMO.

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kan ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking.

Workshop: In contact met je niet-bezoeker
Door: Dyonna Benett i.s.m. de Actiegroep Publiek
Locatie: Lab 2
Sessie in kleine groep, max. 25 personen

De Actiegroep Publiek richtte zich binnen Samen Inclusief vooral op publieksgroepen die niet of moeilijk bereikt worden. Welke groepen zijn dit? Hoe bepaal je op welke groep je je als museum wilt richten? En hoe pak je dat vervolgens aan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkte de Actiegroep Publiek een periode samen met erfgoedprofessional Dyonna Benett. Daarnaast leerden ze hoe ze de demografie van de omgeving van de eigen organisatie kunnen onderzoeken om op basis daarvan te bepalen met wie je als organisatie graag in contact wilt komen. Hoe breng je dit contact op een constructieve, gelijkwaardige en duurzame manier tot stand? We gaan aan de slag met Dyonna Benett en horen meer over de ervaringen vanuit de Actiegroep Publiek. 

Host namens de Actiegroep Publiek: Nikita Gerritsen, Zuiderzeemuseum en Carola van 't Hof, Discovery Museum.

Dyonna Bennet is zelfstandige erfgoedprofessional op het gebied van inclusiviteit, multiperspectiviteit en museologie. Dyonna sprak tijdens een bijeenkomst van Samen Inclusief en begeleidde de Actiegroep Publiek in hun proces. 

Workshop: Ongemak als startpunt van gesprek
Door: Paul Mbikayi i.s.m. de Actiegroep Personeel
Locatie: Schoolcafé
Sessie in kleine groep, max. 12 personen

‘We are prioritising our own discomfort over somebody else’s inclusion’ zei Sinéad Burke. Je eigen ongemak aangaan en het voeren van ongemakkelijke gesprekken zijn onderdeel van het werken aan een inclusieve organisatie. Kunnen we ongemakkelijk zijn oefenen? En kan ongemak een startpunt zijn van gesprek? Dat onderzoeken we in deze workshop met leden van de Samen Inclusief - actiegroep Personeel en leden van de Samen Inclusief klankbordgroep onder leiding van Paul Mbikayi.

Host namens de Actiegroep Personeel: Carla Wijnen, Discovery Museum

Paul Mbikayi is Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie en zit in de klankbordgroep van project Samen Inclusief.
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren