Aanmelden

SamenSterkdag
vrijdag 3 november 2023
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

SPECIALE WENSEN:

Enkele ruimtes zijn niet toegankelijk met een rolstoel of rollator. Om daar met de indeling rekening mee te kunnen houden, onderstaande vraag.

Voor rolstoelbussen of auto's die i.v.m hoogte niet in de parkeergarage kunnen (doorrijhoogte 1,90m), is er een parkeerplaats op het terrein van de locatie.
N.B. Op dit parkeerterrein is beperkt plaats, dus is uitsluitend toegankelijk als parkeren in de garage écht niet kan.


 

REGISTRATIE:

In het programma staan 2 sessie rondes gepland.
Voor beide rondes kan je hieronder aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

(Als je op een sessie klikt, verschijnt onderaan een korte toelichting, die je kan helpen met een keuze maken)

Op dit moment is het uitsluitend nog mogelijk om voor de ochtend te kiezen voor de sessie Samen sterk voor kwaliteit en in de middag voor het theaterstuk 'De verwanten'

Conflicten voorkomen? Ga beter samenwerken!
Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ ondersteuners medezeggenschap)
Gegeven door:
LSR
Toelichting: Gaat het samenwerken even niet zo goed? Het is belangrijk om van tevoren te weten wat je dan moet doen. Wat heb je nodig om goed samen te werken? Als persoon en als groep? Wat kun je nu al doen om conflicten te voorkomen? In deze workshop geven we tips en wisselen we ervaringen uit.

Gezond ouder worden

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Mensen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
- Vertegenwoordigers, familie, naasten

- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Kansplus
Toelichting:

Mensen met (verstandelijke) beperkingen merken vaak sneller dat ze ouder worden. We gaan in gesprek over hoe we daar samen rekening mee kunnen houden. Zo zorgen we voor begrip en samenwerking. En voor meer kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Het GoedLevenPlan

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
Kansplus

Toelichting: Iedereen wil een goed leven voor naasten met een verstandelijke beperking, ook in de toekomst. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over het opzetten van een GoedLevenPlan. In dit plan staan afspraken van nu én voor de toekomst. Zo weet je zeker dat jouw naaste de juiste zorg blijft krijgen en het leven waar jullie van dromen. Je leert ook hoe cliëntondersteuners en vrijwilligers kunnen helpen bij zo'n plan.

Inclusief onderwijs: leren doe je samen

Type sessie:
Lezing, workshop
Vooral bedoeld voor:
- Mensen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
- Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)
Toelichting: Kinderen en jongeren hebben verschillende kwaliteiten, talenten en beperkingen. Door samen te leren kan dit juist hun ontwikkeling vergroten. Hoe kunnen we dat met elkaar vormgeven? Met evenwicht tussen de behoefte, mogelijkheden en het welzijn van de persoon én de groep?

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB

Toelichting: Met interessante werkvormen gaan we in gesprek over seksueel misbruik. Ervaringsdeskundigen vertellen in een film over de hulpverlening die zij kregen na het misbruik. Begeleid jij slachtoffers die dit hebben meegemaakt? Wij geven daar graag tips over!

Op zoek naar data in de gehandicaptenzorg

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR en Academy Het Dorp
Toelichting: 
Iedereen gebruikt technologie. Denk aan smartphones, beeldbellen en zorgrobots. Maar wist je dat deze technologie ook data over jou en je gedrag verzamelen? Zoals hoe vaak je ’s nachts uit bed stapt. Of op welk moment van de dag je spanning voelt. Hoe kunnen deze data de zorg voor mensen met een beperking verbeteren? En waar moet de cliëntenraad vooral op letten?

Samen sterk voor kwaliteit

Type sessie:
Lezing, beleid

Vooral bedoeld voor:
- Mensen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
- Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders

- Gegeven door:
Ieder(in) en LSR

Toelichting: Er wordt veel gedaan om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Daarvoor zijn allerlei afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld in: de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, het Kwaliteitskompas, het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In de lezing vertellen we over deze ontwikkelingen.

Wat als ik het niet meer kan?

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
KansPlus
Toelichting: 
Iedereen die zorg verleent aan iemand met een beperking, vraagt zich wel eens af: ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Tijdens deze sessie krijg je uitleg over de wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Dat is een wegwijzer naar waardevolle informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij het zoeken naar een antwoord.

Eigen regie en ondersteuning bij besluitvorming

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Mag jij zelf beslissingen nemen of doet een ander dat voor jou? Soms heb je hulp nodig bij het maken van beslissingen. Hoe krijg je de juiste hulp? Ervaringsdeskundige Agnes Dircken vertelt samen met Xan Koster over ondersteuning bij besluitvorming en het VN-verdrag Handicap. In deze interactieve bijeenkomst leer je meer over eigen regie. .

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Type sessie:
Interactieve lezing
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Wat is (gespecialiseerde) cliëntondersteuning? Hoe laten we die ondersteuning beter aansluiten op de vraag van mensen? De ondersteuning is er voor mensen met een beperking of chronische ziekte die veel, ingewikkelde en vaak hun leven lang zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook naasten kunnen de ondersteuning vragen. We verbeteren de kwaliteit én vergroten de bekendheid en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Samen Sterker Zonder Stempel

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB

Toelichting: Lhbtiq+ (dat staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en al het andere)... Welke letter past bij jou? Ben jij al uit de kast gekomen en hoe ging dat? Voel jij je veilig en geaccepteerd in de maatschappij? We gaan in deze workshop over deze onderwerpen praten en doen verschillende werkvormen.

De Wet zorg en dwang

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
KansPlus

Toelichting: Wat moeten mensen met een beperking en hun naasten weten over de Wet zorg en dwang en over onvrijwillige zorg? Welke praktijkervaringen zijn er? En: hoe kun je zelf met de zorgverlener bespreken dat je het niet eens bent met de gedwongen zorg die jij of je familielid krijgt? Dat hoor je in deze sessie.

Wonen naar wens

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Een fijne woning of woonplek is voor iedereen belangrijk. We maken een collage over onze woonwensen. En we bespreken hoe we kunnen zorgen dat er naar onze wensen geluisterd wordt.

3 jaar een nieuwe wet voor medezeggenschap

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR
Toelichting: H
oe staat het met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)? Kennen we de bedoeling van de wet? Worden cliëntenraden goed betrokken en kunnen ze echt invloed uitoefenen? Het LSR vertelt over ervaringen van cliëntenraden. Tijdens de workshop doen we een minionderzoek. Ook krijg je tips over waar je met de eigen cliëntenraad aan kunt werken.  

Medezeggenschap en ‘kanslijnen’

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
Kansplus
Toelichting: 
Op welke manier kan familie betrokken worden bij de ontwikkelingen in de zorg? Zorgaanbieders en zorgkantoren hebben afspraken gemaakt om de zorg betaalbaar te houden, ook in de toekomst. Die afspraken gaan over vijf thema’s en worden ‘kanslijnen’ genoemd. Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat betekent dat voor de kwaliteit van de zorg? Op welke manier kun je daar als familie invloed op uitoefenen? Wat betekent medezeggenschap daarbij?

‘Met ons, voor ons’

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB
Toelichting: 
Over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij onderzoek, binnen organisaties en onderwijsinstellingen. Wat kun je ermee, wat levert het op en voor wie doe je het?

Personeelstekort en de cliëntenraad

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR

Toelichting: Hoe kan de cliëntenraad invloed uitoefenen op personeelstekort en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van zorg? In deze workshop zetten we mogelijkheden voor de cliëntenraad op een rij. Bijvoorbeeld vanuit de Wmcz, het Kwaliteitskompas en de Toekomstagenda. Deze workshop is gericht op centrale cliëntenraden.

Samen Schoon

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Vilans
Toelichting: 
‘Infectiepreventie’ betekent voorkomen dat mensen ziek worden. Welk beeld heb jij daarbij? Wat is schoon voor jou en jouw organisatie? Samen in gesprek over hygiëne.

Samen sterk in je netwerk

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR
Toelichting: 
Samenwerken in netwerken levert veel op, maar hoe doe je dat? Met wie wil je als cliëntenraad samenwerken en waarom? Wie zitten er eigenlijk in je netwerk? In deze workshop maken we je netwerk zichtbaar. We geven tips om hiermee verder aan de slag te gaan.

Toegankelijke verkiezingen

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
Gegeven door:
Ieder(in)
Toelichting: 
Bijna ieder jaar zijn er wel verkiezingen. Dit jaar bijvoorbeeld voor de provinciale staten, waterschappen en Tweede Kamer. In de workshop bespreken wij de toegankelijkheid van verkiezingen. Is het duidelijk en begrijpelijk waar je voor stemt? Hoe is het nu geregeld met hulp in het stemhokje? En op welke manier kun je er zelf voor zorgen dat het in jouw gemeente beter gaat?

 

Conflicten voorkomen? Ga beter samenwerken!

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ ondersteuners medezeggenschap)
Gegeven door:
LSR
Toelichting: Gaat het samenwerken even niet zo goed? Het is belangrijk om van tevoren te weten wat je dan moet doen. Wat heb je nodig om goed samen te werken? Als persoon en als groep? Wat kun je nu al doen om conflicten te voorkomen? In deze workshop geven we tips en wisselen we ervaringen uit.

Gezond ouder worden

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Mensen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
- Vertegenwoordigers, familie, naasten

- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Kansplus
Toelichting: 
Mensen met (verstandelijke) beperkingen merken vaak sneller dat ze ouder worden. We gaan in gesprek over hoe we daar samen rekening mee kunnen houden. Zo zorgen we voor begrip en samenwerking. En voor meer kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Het GoedLevenPlan

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
Kansplus

Toelichting: Iedereen wil een goed leven voor naasten met een verstandelijke beperking, ook in de toekomst. Tijdens deze sessie krijg je uitleg over het opzetten van een GoedLevenPlan. In dit plan staan afspraken van nu én voor de toekomst. Zo weet je zeker dat jouw naaste de juiste zorg blijft krijgen en het leven waar jullie van dromen. Je leert ook hoe cliëntondersteuners en vrijwilligers kunnen helpen bij zo'n plan.

Inclusief onderwijs: leren doe je samen

Type sessie:
Lezing, workshop
Vooral bedoeld voor:
- Mensen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
- Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)
Toelichting: Kinderen en jongeren hebben verschillende kwaliteiten, talenten en beperkingen. Door samen te leren kan dit juist hun ontwikkeling vergroten. Hoe kunnen we dat met elkaar vormgeven? Met evenwicht tussen de behoefte, mogelijkheden en het welzijn van de persoon én de groep?

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB

Toelichting: Met interessante werkvormen gaan we in gesprek over seksueel misbruik. Ervaringsdeskundigen vertellen in een film over de hulpverlening die zij kregen na het misbruik. Begeleid jij slachtoffers die dit hebben meegemaakt? Wij geven daar graag tips over!

Op zoek naar data in de gehandicaptenzorg

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR en Academy Het Dorp
Toelichting: 
Iedereen gebruikt technologie. Denk aan smartphones, beeldbellen en zorgrobots. Maar wist je dat deze technologie ook data over jou en je gedrag verzamelen? Zoals hoe vaak je ’s nachts uit bed stapt. Of op welk moment van de dag je spanning voelt. Hoe kunnen deze data de zorg voor mensen met een beperking verbeteren? En waar moet de cliëntenraad vooral op letten?

Wat als ik het niet meer kan?

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
KansPlus
Toelichting: 
Iedereen die zorg verleent aan iemand met een beperking, vraagt zich wel eens af: ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Tijdens deze sessie krijg je uitleg over de wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Dat is een wegwijzer naar waardevolle informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij het zoeken naar een antwoord.

Eigen regie en ondersteuning bij besluitvorming

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Mag jij zelf beslissingen nemen of doet een ander dat voor jou? Soms heb je hulp nodig bij het maken van beslissingen. Hoe krijg je de juiste hulp? Ervaringsdeskundige Agnes Dircken vertelt samen met Xan Koster over ondersteuning bij besluitvorming en het VN-verdrag Handicap. In deze interactieve bijeenkomst leer je meer over eigen regie. .

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Type sessie:
Interactieve lezing
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Wat is (gespecialiseerde) cliëntondersteuning? Hoe laten we die ondersteuning beter aansluiten op de vraag van mensen? De ondersteuning is er voor mensen met een beperking of chronische ziekte die veel, ingewikkelde en vaak hun leven lang zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook naasten kunnen de ondersteuning vragen. We verbeteren de kwaliteit én vergroten de bekendheid en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Samen Sterker Zonder Stempel

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB

Toelichting: Lhbtiq+ (dat staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en al het andere)... Welke letter past bij jou? Ben jij al uit de kast gekomen en hoe ging dat? Voel jij je veilig en geaccepteerd in de maatschappij? We gaan in deze workshop over deze onderwerpen praten en doen verschillende werkvormen.

De Wet zorg en dwang

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
KansPlus

Toelichting: Wat moeten mensen met een beperking en hun naasten weten over de Wet zorg en dwang en over onvrijwillige zorg? Welke praktijkervaringen zijn er? En: hoe kun je zelf met de zorgverlener bespreken dat je het niet eens bent met de gedwongen zorg die jij of je familielid krijgt? Dat hoor je in deze sessie.

Wonen naar wens

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Ieder(in)

Toelichting: Een fijne woning of woonplek is voor iedereen belangrijk. We maken een collage over onze woonwensen. En we bespreken hoe we kunnen zorgen dat er naar onze wensen geluisterd wordt.

3 jaar een nieuwe wet voor medezeggenschap

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR
Toelichting: H
oe staat het met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)? Kennen we de bedoeling van de wet? Worden cliëntenraden goed betrokken en kunnen ze echt invloed uitoefenen? Het LSR vertelt over ervaringen van cliëntenraden. Tijdens de workshop doen we een minionderzoek. Ook krijg je tips over waar je met de eigen cliëntenraad aan kunt werken.  

Medezeggenschap en ‘kanslijnen’

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Vertegenwoordigers, familie en naasten
Gegeven door:
Kansplus
Toelichting: 
Op welke manier kan familie betrokken worden bij de ontwikkelingen in de zorg? Zorgaanbieders en zorgkantoren hebben afspraken gemaakt om de zorg betaalbaar te houden, ook in de toekomst. Die afspraken gaan over vijf thema’s en worden ‘kanslijnen’ genoemd. Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat betekent dat voor de kwaliteit van de zorg? Op welke manier kun je daar als familie invloed op uitoefenen? Wat betekent medezeggenschap daarbij?

‘Met ons, voor ons’

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB
Toelichting: 
Over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij onderzoek, binnen organisaties en onderwijsinstellingen. Wat kun je ermee, wat levert het op en voor wie doe je het?

Personeelstekort en de cliëntenraad

Type sessie:
Workshop

Vooral bedoeld voor:
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR

Toelichting: Hoe kan de cliëntenraad invloed uitoefenen op personeelstekort en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van zorg? In deze workshop zetten we mogelijkheden voor de cliëntenraad op een rij. Bijvoorbeeld vanuit de Wmcz, het Kwaliteitskompas en de Toekomstagenda. Deze workshop is gericht op centrale cliëntenraden.

Samen Schoon

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
Vilans
Toelichting: 
‘Infectiepreventie’ betekent voorkomen dat mensen ziek worden. Welk beeld heb jij daarbij? Wat is schoon voor jou en jouw organisatie? Samen in gesprek over hygiëne.

Samen sterk in je netwerk

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
- Cliëntenraadsleden – vertegenwoordigers/familie (+ondersteuners medezeggenschap)

Gegeven door:
LSR
Toelichting: 
Samenwerken in netwerken levert veel op, maar hoe doe je dat? Met wie wil je als cliëntenraad samenwerken en waarom? Wie zitten er eigenlijk in je netwerk? In deze workshop maken we je netwerk zichtbaar. We geven tips om hiermee verder aan de slag te gaan.

Theaterstuk 'De Verwanten'

Type sessie:
Theater
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Gegeven door:
LFB
Toelichting: 
Vier acteurs met een licht verstandelijke beperking nemen je mee in hun wereld. Over hoe belangrijk het is om je verwant te voelen met anderen. Hoe je dan minder alleen bent. We leren hun verlangens kennen, hun dromen, hoe belangrijk het is om gezien en gehoord te worden. Als toeschouwer gaat er een wereld voor  je open, waarvan je misschien niet wist hoe herkenbaar of hoe rijk deze eigenlijk is. Indrukwekkend, ontroerend, grappig, boosmakend, herkenbaar. Ga dit prachtige stuk zien!

Toegankelijke verkiezingen

Type sessie:
Workshop
Vooral bedoeld voor:

- Personen met een beperking, cliënten van zorgaanbieders
-
Vertegenwoordigers, familie en naasten
- Medewerkers van zorgaanbieders
Cliëntenraadsleden – cliënten (+ ondersteuners medezeggenschap)
Gegeven door:
Ieder(in)
Toelichting: 
Bijna ieder jaar zijn er wel verkiezingen. Dit jaar bijvoorbeeld voor de provinciale staten, waterschappen en Tweede Kamer. In de workshop bespreken wij de toegankelijkheid van verkiezingen. Is het duidelijk en begrijpelijk waar je voor stemt? Hoe is het nu geregeld met hulp in het stemhokje? En op welke manier kun je er zelf voor zorgen dat het in jouw gemeente beter gaat?

Privacy Statement
Door op "lees meer" te klikken, lees je ons Privacy Statement.

Schrijf je je in voor dit congres? Dan geef jij - deelnemer of vertegenwoordiger - toestemming dat wij jouw persoonlijke gegevens opslaan. Deze gebruiken wij maar voor twee dingen: voor het regelen van jouw inschrijving (1) en om informatie over de bijeenkomst op te sturen (2). Ben je er niet bij? Dan doen we jouw gegevens uiterlijk twee maanden na de bijeenkomst weg. Ben je er wel bij? Dan bewaren wij jouw gegevens. Zo kunnen we je de volgende keer ook uitnodigen. Wil je niet dat we jouw gegevens bewaren? Laat ons dat dan weten. We houden ons aan de EU-regels over gegevensbescherming (AVG). De organisaties delen zonder jouw toestemming geen gegevens met anderen. Zonder jouw gegevens die wij “verplicht” noemen, kunnen we je niet inschrijven.

Als alles is ingevuld klik je op 'verzenden' en is je inschrijving klaar (de vragen die vergeten zijn in te vullen staan hieronder en zijn op het formulier rood gekleurd).
Van de registratie ontvang je een bevestiging per e-mail
(als je niets ontvangen hebben, kijk dan in je spambox).