07 november 2023

17:15 - 18:00

Inloop met broodjes & soep

18:00 - 18:20

Opening en doel

  • Opening: dagvoorzitter, Huug Van Duijn
  • Waarom deze bijeenkomst
  • Het probleem dat we met elkaar op te lossen hebben
  • Visie en ontwikkeling in de regio en toekomstperspectief
18:20 - 19:30

Voorbeelden uit de praktijk

  1. Samenwerking in de keten Voorschoten (presentatie van huisarts)
  2. Digitale zorg (ontwikkelingen van beeldzorg en inzet slimme medicijn dispenser) 
  3. Ondersteuning die kan bijdragen aan de zorg voor ouderen die langer thuisblijven wonen. o.a.presentatie Consultfunctie van Specialist Ouderengeneeskunde etc. 
19:30 - 20:00

Pauze, informeel gesprek met elkaar, netwerken

20:00 - 20:45

Spreker: hoogleraar David van Bodegom, hoogleraar Vitaliteit, gaan we hierover graag met elkaar in gesprek. 

20:45 - 21:00

Afsluiting en einde bijeenkomst

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren