SKG Jaarcongres 2024
28 maart | Prodentfabriek Amersfoort | 10-18 uur

Uitvoeringskracht: keuzes voor een duurzame leefomgeving

Ruimtelijk Nederland staat voor belangrijke opgaven. Deze opgaven leggen beslag op de schaarse ruimte. Daarbij moeten belangen in het heden worden afgewogen tegen die van toekomstige generaties. Een gebiedsgerichte aanpak kan daarbij helpen. Wat is het wenkend perspectief in een gebied? Wat kan er wel en wat niet? Hoe nemen we belanghebbenden in die keuzes mee? Om tot uitvoering te komen zijn deze keuzes immers onontbeerlijk.  

Dit SKG Jaarcongres staat opnieuw in het teken van uitvoeringskracht. Want ondanks de roep om versnelling en realisatie van grote aantallen betaalbare woningen blijkt de praktijk complex en weerbarstig. Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd? Waar staan we nu? En welke keuzes zullen voor (meer) uitvoeringskracht noodzakelijk zijn?  

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling en Deltacommissaris Co Verdaas bespreekt dit jaar genoemde vragen met prominente experts en beslissers in het vakgebied. Samen met u verkent hij wat beter moet, wat er wél goed gaat en welke keuzes prioriteit moeten krijgen om gebiedsontwikkelingen in het land richting en vaart te kunnen geven.

Bent u er (weer) bij?! Meld u nu aan voor hét event van gebiedsontwikkelend Nederland—waar wetenschap, beleid en praktijk elkaar ontmoeten en versterken.

Houdt voor meer informatie en updates over het programma deze webpagina en gebiedsontwikkeling.nu in de gaten. Als u zich nu aanmeldt blijft u ook via email op de hoogte.

Over het SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling
Dit jaarcongres is bedoeld voor praktijkexperts, wetenschappers en andere professionals in gebiedsontwikkeling: bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs en professionals uit de corporatiesector. Het jaarcongres stelt zich ten doel een open en eerlijk gesprek te voeren over de uitdagingen in het vakgebied en welke oplossingen hiervoor denkbaar en (vooral) uitvoerbaar zijn. Het brengt daartoe kennis, beleid en praktijk samen uit alle delen van het land. Het SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling heeft daarmee nadrukkelijk een inhoud-gedreven, niet-commercieel karakter, gericht op verbinding en dialoog tussen vakgenoten en andere geïnteresseerden in het ruimtelijk domein.

Meer weten over Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling?
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners geven richting en inhoud aan het onafhankelijke kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Met onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform gebiedsontwikkeling.nu levert SKG een krachtige bijdrage aan een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk voor een duurzame gebouwde omgeving. Zie voor meer info: www.stichtingkennisgebiedsontwikkeling.nl