28 maart 2023

12:00 - 12:45

Inloop met lunch

13:00 - 13:05

Opening namens de penvoerende universiteiten (UvA en EUR) 

13:05 - 13:15

Opening door Heidi Boussen
(directeur hoger onderwijs en studiefinanciering ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

13:15 - 13:30

Opening door de Jonge Akademie

13:30 - 13:50

Paneldiscussie over de indeling van het huidige collegejaar en de obstakels die daarin ervaren worden met studenten, docenten, de Jonge Akademie en Heidi Boussen

13:50 - 14:00

Wisselen van ruimte

14:00 - 14:45

Break out ronde 1
kennismaking of informatiesessie

1. Kennismakingssessie thema ombouwen curricula en/of wijzigingen in de jaarindeling

2. Kennismakingssessie thema experimenteren met toetsing en herkansingsweken

3. Kennismakingssessie thema inzetten digitale middelen voor toetsing en/of onderwijs

4. Kennismakingssessie thema analyse/onderzoek naar knelpunten

5. Kennismakingssessie thema concentreren en spreiding van taken en/of herdefiniëring van taken (student/docent)

6. Informatiesessie pilots slimmer collegejaar

14:45 - 15:15

Pauze 

15:15 - 16:15

Break out ronde 2

1. Een wereld van mogelijkheden: kennisdeling

2. Hoe meet je rust en ruimte?

3. Welzijn versus Werkdruk

4. Een vliegende start van je pilot!

5. Hoe ziet de toekomst van het collegejaar eruit?

16:15 - 16:30

Wisselen van ruimte

16:30 - 16:45

Afsluiting van de middag
door Rector Magnificus van de UvA Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek

16:45 - 16:55

Afsluiting namens de penvoerende universiteiten (UvA en EUR)

17:00 - 18:00

Netwerkborrel