09 februari 2021

15:00 - 16:00

Welkom
Uw moderator vanmiddag:
Maarten de Vries, TKI Urban Energy.

Businessmodellen voor Smart Energy

De waarde van flexibiliteit in de gebouwde omgeving
Hans de Heer (DNV GL) presenteert het rapport ‘de waarde van flexibiliteit’. Hierbij wordt ingegaan op de meest geschikte technologieën, interessante markten en kansrijke businessmodellen op basis van praktijkervaringen en interviews met marktpartijen.

Het afschaffen van de salderingsregeling
Ruut Schalij (eRisk Group) spreekt over de afschaffing van de salderingsregeling en de invloed daarvan op de businesscase voor slimme energiediensten bij kleinverbruikers. 

Inspiratie

PowerPitch: Opslag met een businesscase in de gebouwde omgeving. Maar hoe dan?
Jan Willem de Jong van iwell legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe je batterijopslag op een rendabele en zinnige manier toepast. We krijgen daarbij hulp uit onverwachte hoek: ontdek wat de netbeheerder van het waterbedrijf leren. 

Een duurzaam energiesysteem door slimme elektrische boilers
Evert Jan Althuis (Eneco Strategy & Innovation) bespreekt de SlimmeBoiler Module van Eneco. Waarom is het aantrekkelijk voor Eneco om boilers slim aan te sturen? En waar zit de winst voor de klant?