Sluit aan bij de Smart Energy Community
voor woningen en bedrijfsgebouwen
 

Graag nodigen wij u uit voor het vierde webinar op 9 maart aanstaande: Build together! Flexibiliteit bij bedrijfsgebouwen – waar is de businesscase? Schrijf u meteen in!

Slimme energiediensten kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Op welke manier kunt u verdienen aan energieflexibiliteit? Hoe zit het met het verdienmodel? In het vierde webinar zoomen we in op de businesscase voor bedrijfsgebouwen.

Waarom een Smart Energy Community?
Slimme energiediensten nemen de komende jaren een vlucht. De gebouwde omgeving zit volop in een transitie, het aantal daken waarop zonnestroom wordt opgewekt groeit gestaag, en er staan steeds meer elektrische auto’s in de straat. Zonnestroomsystemen, warmtepompen en laadpalen vragen om slimme aansturing. En ook de slimme inzet van batterijen wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om een nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. 

TKI Urban Energy en Flexiblepower Alliance Network (FAN) nodigen daarom iedereen uit die actief is in, of meer wil weten over de wereld van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen, om zich aan te sluiten bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen.

Binnen de community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen. We bespreken ontbrekende puzzelstukjes en nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Natuurlijk biedt dit de mogelijkheid om gezamenlijk business te creëren. 

In verband met de huidige coronamaatregelen komt deze community vooralsnog niet fysiek samen maar in de vorm van een webinarreeks. Wij hopen op deze digitale manier een stevige, waardevolle community te kunnen bouwen. Meld u dus aan voor het vierde webinar op dinsdag 9 maart (15-16 uur) en doe mee!