kom je ook lekker effe barbecuen?

Hoewel de zomer zich nog niet echt heeft laten zien, vertrouwen we erop dat deze binnenkort voor ons en SPAR zal doorbreken. Het is belangrijk om elkaar als collega’s te spreken en verbonden te blijven. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een jaarlijkse SPARbecue! Geniet van heerlijke drankjes en verfrissende mocktails terwijl onze grillmasters een smaakvolle barbecue bereiden. Wil je zelf aan de slag als (hulp)grillmaster? De schorten en koksmutsen liggen al klaar. Laat je barbecue skills maar zien!

We nodigen ALLE medewerkers heel graag uit op donderdag 5 september op de parkeerplaats voor het hoofdkantoor.

  • Vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur BBQ - DC-collega's.
  • De collega's uit het DC die om 18.00 uur de nachtdienst in gaan, zijn om 17.00 uur welkom.
  • Vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur BBQ - medewerkers hoofdkantoor

Voor de muziek mogen jullie zelf zorgen! We maken een Spotify playlist die tijdens de BBQ wordt gespeeld. Wil je ook wat nummers toevoegen en lekker je eigen muziek horen? Ga dan naar het kopje Spotify playlist en scan de Spotify code.

Zoals bij ieder feestje willen we geen eten tekortkomen of voedsel verspillen dus laat van tevoren weten of je komt. Er zijn diverse BBQ-keuzes zoals vegan, halal etc. op te geven bij je aanmelding. Ben je erbij? Klik dan linksboven op 'aanmelden', doe dit uiterlijk 21 augustus. Kan je er bij nader inzien toch niet bij zijn? Meld je dan weer even af.

We zien je graag op 5 september!

John, Marie-José, Chantal, Bas en Pim

* max. 2 alcoholische drankjes p.p.

* aanmelden kan tot en met 21 augustus

 

***

 

are you coming for a nice barbecue?

Although summer didn't really arrive yet, we are confident that it starts soon for us and SPAR. It is important to talk to each other as colleagues and stay connected. That is why we are hosting our annual SPAR barbecue again this year! Enjoy delicious drinks and refreshing mocktails while our grillmasters prepare a tasty barbecue. Want to get started yourself as an (assistant) grillmaster? The aprons and chef hats are already waiting for you. Show off your barbecue skills!

We cordially invite ALL employees to join us on Thursday, September 5 in the parking lot in front of our headquarters.

  • From 1 pm to 4 pm BBQ - DC colleagues.
  • DC colleagues going into the night shift at 6pm are welcome at 5pm.
  • From 16.00 to 18.00 BBQ - head office employees.

For the music you may provide yourselves! We will make a Spotify playlist that will be played during the BBQ. Would you also like to add some songs and enjoy your own music? Then go to the Spotify playlist and scan the Spotify code.

RSVP:
As with any party, we don't want to run short on food or waste food so please let us know in advance if you are coming. There are several BBQ choices such as vegan, halal, etc. to specify when you sign up. Will you be there? Then click 'sign up' in the upper left corner. Do sign up before Aug. 21. Did you sign up but you can't make it? Please sign out again.

We look forward to seeing you on September 5!

Kind regards,

John, Marie-José, Chantal, Bas en Pim

* max. 2 alcoholic drinks p.p.

* sign up until August 21

 

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren