Cursus Sportfysiotherapie

 

“We maken de stap van de behandelbank naar de oefenruimte”

Datum

Vrijdag 20 september 2024

Voor wie?

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts. Ook staat de inschrijving open voor sportartsen, huisartsen en overige artsen.

Ja, ik meld mij aan

Wat kun je verwachten?

(Sport-)artsen werken frequent samen met sportfysiotherapeuten, zowel als verwijzer als bij de sportmedische begeleiding van individuele sporters en sportteams. In deze samenwerking is kennis over het domein sportfysiotherapie belangrijk. De sportfysiotherapeut richt zich op curatie en preventie van sportblessures middels sportrevalidatie of additionele training. Bewegingsanalyse en sportanalyse dragen bij aan de praktische invulling van dit soort trajecten.

Het revalideren van een sporter omvat vele aspecten, tijdens deze cursus zal de focus gelegd worden op vergaren van nieuwe inzichten en de vertaalslag naar de praktijk. Bewegingsanalyses en bespreken van complexiteit van bewegen binnen diagnostiek en behandeling van casussen uit de praktijk staan centraal.

De veel gebruikte vereenvoudigde modellen van sportrevalidatie doen geen recht aan de complexiteit van bewegen in sport specifieke situaties.

Tijdens deze cursus worden nieuwe inzichten over behandelmogelijkheden bij sportblessures en preventieve interventies met je gedeeld gebaseerd op Dynamische Systeem Theorieën. De ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek worden toegepast op casuïstieken waarbij inzicht wordt verkregen over (sport)specifieke en evidence-based oefen-/trainingsprogramma’s.

Op basis van diverse casuïstieken wordt er gedurende deze cursus op een interactieve manier onderwijs verzorgd. Alles gericht op de klinische context waarin de sportfysiotherapeut en de sportarts werkzaam zijn. Hierbij zullen de docenten Michel Eskes en Jo Verschueren sturen en adviseren.

Werkvormen

 • Interactief;
 • Praktische toepassingen door revalidatietrainingen, praktische vaardigheden, praktische werkvormen, praktijk demonstraties.

Doelstellingen

Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van training en oefentherapie bij verschillende sport gerelateerde musculoskeletale aandoeningen waar de sportarts mee geconfronteerd wordt en waarvoor je een gedegen inschatting kan maken wanneer en waarvoor je de samenwerking met de sportfysiotherapeut in zou kunnen zetten.

 • Het spanningsveld te benoemen tussen reductionisme en complexiteit binnen het domein van de sportgeneeskunde en sportfysiotherapie;
 • Kennis en inzichten vanuit de complexe systeemtheorieën toe te passen op de bewegingsanalyse van generiek bewegen en (sport)specifiek bewegen;
 • De belangrijkste componenten te benoemen die belangrijk zijn voor de organisatie van beweegpatronen;
 • Kennis en inzichten vanuit de complexe systeemtheorieën en coördinatieleer toe te passen binnen de oefentherapie en preventieve training;
 • Gericht te verwijzen naar en samen te werken en te communiceren met de (Master) Sportfysiotherapeut;
 • Na het volgen van deze scholing is de deelnemer ‘state of the art’, op de hoogte van oefentherapie en training binnen het domein van de sportgeneeskunde en sportfysiotherapie.

Benodigdheden

Draag gemakkelijk zittende (sport-)kleding en houd daarbij rekening mee dat tijdens de cursus het eventuele lichamelijk onderzoek op elkaar geoefend zal worden. Ook zullen enkele vormen van oefentherapie geïnstrueerd worden en ga je ‘aan den lijve’ ervaren.

Voorbereiding

 1. Bahr 2016: Why screening test to predict injury do not work, and probably never will…;
 2. Cook 2016: Predicting future physical injury in sports: it’s a complicated dynamic system;
 3. Bittancourt 2016: Complex systems approach to sport injuries: moving from risk factor indentification to injury pattern recognition;
 4. Hamill 2012: Coordinative variabilty and overuse injuries;
 5. Tak en Langhout 2017: Groin pain in athletes;
 6. Roach 2013: Elastic energy storage of the shoulder and the evolution of high speed throwing in Homo.

Accreditatiestatus

Accreditatie is aangevraagd voor sportartsen en huisartsen voor 6 uur.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Locatie

Sportgeneeskunde Nederland, Professor Bronkhortlaan 26 (terrein Berg en Bosch, Gebouw 26), Bilthoven.

Kosten

De kosten voor de cursus Sportfysiotherapie bedragen € 325,- . Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Bekijk het programma

Aanmelden

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren