Cursus Sportgeneeskunde en Recht

"De arts kennis laten maken met het Nederlandse recht en het gezondheidsrecht in het bijzonder."

 

Datum:

Woensdag 8 maart 2023

Voor wie?

De inschrijving staat open voor AIOS-sportgeneeskunde, MSK-artsen in opleiding, sportartsen, huisartsen en overige artsen die werken met sporters. 

Ja, ik meld mij aan

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een introductie in het Nederlands recht en wordt geïnformeerd over de belangrijkste gebieden in het Nederlands recht, welke functies ze hebben en welke beginselen daaraan ten grondslag liggen.

Waarom deze cursus

Het is belangrijk om inzicht te hebben in wetgeving. En wel de volgende: 

*  Wet BIG en andere kwaliteitswetgeving 

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is sinds 1997 van kracht. Hoe zit die BIG in elkaar? Waar dien je als arts rekening mee te houden? Wat is het verschil tussen ‘bevoegdheid' en bekwaamheid’? Daarnaast komen andere wettelijke bepalingen aan de orde die de kwaliteit van zorg reguleren.  

* Beroepsgeheim, tuchtrecht, gedragsregels en klachtenregeling 

Wat is de betekenis van het medisch beroepsgeheim? Waar liggen de grenzen van het beroepsgeheim en wat zijn de verplichtingen die uit het beroepsgeheim voortvloeien? Wat ligt wettelijk vast en wat is in de gedragsregels geregeld? Wat is de positie en het belang van de klachtenregeling? Dit onderwerp zal zoveel mogelijk behandeld worden met behulp van voorbeelden uit de praktijk van de cursisten.  

* WGBO en aansprakelijkheid 

De verhouding tussen de arts en de patiënt wordt in veel situaties gekenmerkt door een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze civielrechtelijke overeenkomst is geregeld in de WGBO. Wat dient de arts op grond van deze wet in acht te nemen in zijn relatie met de patiënt? Wat betekent voor de arts het begrip centrale aansprakelijkheid? Wat is de positie van de sportarts ten opzichte van een minderjarig sporttalent?  

* WMO 

De voorwaarden waaraan medische wetenschappelijk onderzoek bij mensen dienen te voldoen, is sinds 1999 wettelijk geregeld. In de cursusmap is (ter zelfstudie) de brochure opgenomen die de Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft geschreven met daarin een overzicht van de kernpunten uit deze wetgeving. 

Accreditatiestatus

Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen en huisartsen voor 6 uur.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten

De kosten voor de cursus Sportgeneeskunde en Recht bedragen € 325,- . Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Bekijk het programma

Aanmelden

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren