Cursus Sportpsychologie

"De sportpsycholoog wordt steeds vaker geconsulteerd in het kader van optimalisering van sportprestaties. Als (sport)arts is het goed te weten wat voor taken de sportpsycholoog heeft om beter samen te werken."

Datum

Woensdag 20 maart 2024

Voor wie?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor AIOS-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen.

Ja, ik meld mij aan

Wat kun je verwachten?

Je ziet het steeds vaker. Sportpsychologen zijn meer en meer betrokken bij de (multidisciplinaire) begeleiding van een sportteam. Ook individuele sporters benaderen steeds vaker een sportpsycholoog om hun sportprestaties te verbeteren. Vaak ook om mentale problemen voor te zijn. 

Doelen van deze cursus

Aan het eind van de Cursus Sportpsychologie weet jij meer over:

  • wat er tot het takenpakket van de sportpsycholoog gerekend mag worden;
  • hoe de opleiding tot (VSPN geaccrediteerd) sportpsycholoog is vormgegeven; 
  • hoe de werkzaamheden van de sportpsycholoog in relatie staan tot het takenpakket van de sportarts;
  • de ‘tools’ die sportpsychologen tot hun beschikking hebben;
  • de sportpsychologie en de geblesseerde (top-)sporter;
  • de sportpsychologie bij talentontwikkeling;
  • de samenwerking van de sportarts en de sportpsycholoog aan de hand van casuïstiek. Hierbij zal ook aan de orde komen wat nog wel ‘des sportpsycholoog is en wat een indicatie is voor een doorverwijzing naar een klinisch psycholoog.

    Een mooie nevendoelstelling van de Cursus Sportpsychologie is dat jij na deze cursus weet wie je met bepaalde vragen op dit vlak kunnen benaderen.

Locatie

Sportgeneeskunde Nederland, Professor Bronkhorstlaan10 (gebouw 26), Bilthoven

Accreditatiestatus

Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen en huisartsen (LHV) voor 6 punten.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 395,- . Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Programma

Aanmelden

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren