Aanmelden

Dinsdag 28 september
10:00 tot 12:00 uur fysiek op Academieplein
Studeren met ADHD door Tina de Wrede 


Wanneer docenten meer kennis hebben van ADHD en de problemen waar studenten met ADHD tegenaan lopen, zullen zij nog beter in staat zijn deze studenten efficiënt begeleiding te bieden. Deze workshop gaat in op onderliggende oorzaken van studieproblemen bij studenten met ADHD, zodat docenten ze eerder kunnen herkennen. 

 

Maximaal 16 deelnemers