Editie 2024 van de Landelijke Studiedag EVOT vindt plaats bij De St@art Apenheul in Apeldoorn. Ook dit jaar verwachten we zo'n 200 gepassioneerde professionals van Topsport Talentscholen, van ministeries van OCW en VWS en uit de (top)sport, die elkaar ontmoeten, kennis delen en nieuwe inspiratie opdoen om de combinatie van topsport en voorgezet onderwijs te versterken. 

Programma
Op deze bijzondere locatie wacht jou een gevarieerde studiedag waar je veel kunt leren en je eigen ervaringen kunt delen. Het uitgangspunt is de pedagogische visie van EVOT. We spiegelen die recent geformuleerde visie aan de nieuwste inzichten in een goed topsport(talent)klimaat, inzichten uit zowel de pedagogiek als uit de (top)sport. We stellen daarbij de vraag: "hoe combineer je (top)sport en onderwijs tot een verantwoord en stimulerend programma voor de ambitieuze en talentvolle sporter in de leeftijd van 12 tot 15 jaar?"

Deskundige sprekers benaderen deze vraag vanuit hun perspectief en expertise. Met die informatie en inspiratie kun jij verder om onze pedagogische visie te vertalen naar je Topsport Talentschool en toe te passen bij het begeleiden van de ambitieuze en talentvolle sporters die aan jou zijn toevertrouwd.

Doelgroep
De Landelijke Studiedag is bedoeld voor Topsport Talentcoördinatoren, Topsport Talentbegeleiders & portefeuillehouders in directie en bestuur van de Topsport Talentscholen, sportpartners van de Topsport Talentscholen en de TeamNL centra. Daarnaast zijn medewerkers van de partners van het Expertisecentrum VO & Topsport zoals NOC*NSF, ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sportbonden en andere partnerorganisaties van harte welkom.