Wil je ook leren van onze  zuiderburen?


Voeding en mentaal welbevinden in het onderwijs
In maart 2023 organiseert Arko Sports Media in samenwerking met GLOS Educatief en Unesco Chair Global Health & Education een inspirerende Studiereis naar Gent om van de Vlaamse collega's te leren hoe zij omgaan met voeding en mentaal welbevinden in de kinderopvang en het onderwijs. Het programma is samen met de partners uit de netwerkgroep onderwijs (PO OSW) vormgegeven. In drie dagen krijg je veel informatie en inspiratie

Vlaanderen en Nederland verschillen niet heel veel van elkaar als het gaat om de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van gezondheid in het onderwijs en de kinderopvang. Ook de Gezonde School-aanpak in beide landen is vergelijkbaar. Toch zijn er ook interessante verschillen, andere initiatieven en verrassende interventies waar we van kunnen leren of die we kunnen gebruiken. Zo wordt in Vlaanderen gewerkt met de voedings-, de beweeg- en de geluksdriehoek en vinden we er ‘warme scholen’ op het thema welbevinden. Op het gebied van schoollunches lopen de Vlamingen ver voor op Nederland. De Netwerkgroep Onderwijs ontvangt ons met open armen, ondersteunt deze studiereis en gaat graag samen op pad om van elkaar te leren.

Inhoud
We bezoeken diverse organisaties, kinderopvanglocaties en scholen die een actieve rol spelen binnen deze problematiek. We spreken met lokale betrokkenen over hun visie en (praktijk)ervaringen. Op deze manier raak je in een kort tijdbestek wegwijs in de aanpak in het Vlaamse onderwijs en krijg je inzicht in de verschillen én overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland. Ook is er volop gelegenheid om met Vlaamse experts en vakgenoten kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Leerdoelen

  • Leren van de goede voorbeelden in Vlaanderen
  • Inzicht krijgen in hoe gezondheid en welzijn is georganiseerd in scholen en wijken
  • Inzicht krijgen in de actuele ontwikkelingen (zoals schoollunches) in Vlaanderen.
  • Netwerken, inspireren en motiveren.


Doelgroep

  • Bestuurders, directeuren, leerkrachten, docenten (kinderopvang, basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs)
  • Vertegenwoordigers van welzijn- en gezondheidsorganisaties en schoolondersteunende organisaties
  • Beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies (onderwijs, voeding en welzijn)
  • Gezonde School-coördinatoren