Teach the teacher 3 2023

'Begeleiden, feedback en beoordelen'

Deelname aan deze nascholing/cursus kost € 903,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door het UMCG.

Ben je op het moment van de nascholing/cursus werkzaam in het UMCG?

N.B. U kunt uw wensen tot 1 week voorafgaande aan de nascholing doorgeven. Alleen dan kunnen wij rekening houden met uw wensen.

Totaal: € 0,00