Inhoudelijke sessies


01. De SG: wat moet je daar mee?
02. Hoe brengen we ontwikkelingen in de omgeving van SZW in beeld? (C)
03. Publieksinformatie: een kijkje achter de schermen (C)
04. Nederland meenemen in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel (C)
05. Van social media-strategie naar LinkedIn-post (C)
06. Publieks- en mediasignalen (C) - vervalt 
07. Een nieuwe rol bij FEZ: coördinator gevolgen toeslagenaffaire (FEZ)
08. Voorjaarsbesluitvorming: hoe werkt het precies? (FEZ)
09. Welk verhaal schrijf jij voor SZW? (FEZ)
10. Deelsessie Audit Committee (AC) SZW (FEZ)
11. Werk aan Uitvoering: de totstandkoming en verdeling Coalitieakkoord-middelen (FEZ) 
12. De gigantische bedragen op de begroting van SZW; Hoe verzinnen ze het bij FEZ? (FEZ)
13. Je hebt gelijk. Maar krijg je dat ook? (WBJA)
14. “De regering komt met een wetsvoorstel…” (WBJA)
15. Europees en Internationaal recht: dichterbij dan je denkt! (WBJA)
16. De wondere wereld van de Woo (WBJA)

01. De SG: wat moet je daar mee?
Onze SG Loes is niet alleen verantwoordelijk voor het SG-werkveld, maar ook voor heel SZW. Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Waar worden haar dagen mee gevuld, en is dat nu ook een beetje leuk allemaal? 😊 Schrijf je in, want dit is het moment om Loes het hemd van het lijf te vragen! En geef haar in deze sessie ook vooral mee wat jij op je hart hebt, want jullie als SZW-collega’s kunnen haar als geen ander vertellen wat er leeft op SZW-terrein en waar zij zich als SG nog eens extra voor in zou moeten zetten!

Communicatie 

02. Hoe brengen we ontwikkelingen in de omgeving van SZW in beeld? (C)
Directie Communicatie maakt twee keer per jaar de ministeriebrede omgevingsanalyse. Daarin geeft ze een integraal beeld van onze omgeving: wat speelt er onder onze doelgroepen, waaraan geven zij prioriteit? Wat werd er geschreven en besproken over SZW, onze thema’s en onze bewindspersonen? Zodat de knelpunten en ontwikkelingen waar wij als SZW daadwerkelijk mee aan de slag gaan, naar voren komen. Rohid vertelt je hier graag meer over.

03. Publieksinformatie: een kijkje achter de schermen (C)
Jaarlijks beantwoordt afdeling Publieksinformatie van de directie Communicatie honderden brieven en e-mails van burgers en houden ook de vragen die gesteld worden op social media in de gaten. Aan de hand van de weekrapportage Publiekssignalen, die wekelijks met de Bestuursraad-stukken wordt verspreid - en voor iedereen op intranet te vinden is - krijg je al beeld van de vragen die SZW ontvangt. Maar nu geeft Mariska je ook echt een kijkje achter de schermen hoe de beantwoording hiervan in de praktijk werkt.

04. Nederland meenemen in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel (C)
Hoe communiceer je over een transitie naar een nieuw pensioenstelsel, een enorme operatie die het inkomen raakt van miljoenen Nederlanders? Met daarbij ook nog eens een groot verschil in informatiebehoefte tussen professionals en het grote publiek. Wat voor projectteam heb je dan nodig en hoe werk je daarbij samen met allerlei marktpartijen zodat je de communicatiekracht kunt bundelen? Met de drie E’s als houvast: eerlijk, eenvoudig en empathisch. Stefan geeft je een kijkje in de keuken van de pensioencommunicatie.  

05. Van social media-strategie naar LinkedIn-post (C)
Binnen de afdeling Creatie zijn we verantwoordelijk voor de strategie van de corporate social media-kanalen en voor de kanalen van de bewindspersonen. Maar hoe komt een social media-strategie eigenlijk tot leven? Hoe komen onze redacteuren tot een post en wat wordt er gedaan als een post bijvoorbeeld veel comments met vragen krijgt? Het team Creatie neemt jullie graag mee in het proces van ideeën, thema's en onderwerpen ophalen binnen én buiten SZW.

06. Publieks- en mediasignalen (C) (vervalt)
Welke problemen spelen er rond de WIA-uitkering? Met welke nuances beschrijven de dagbladen de vermeende misstanden bij PostNL? Walt praat je bij hoe hij daar, op verzoek van beleid, bewindspersonen en woordvoerders, incidentele analyses over maakt. Input hiervoor zijn relevante mediaberichtgeving, discussies op social media en vragen en klachten die binnenkomen bij publieksinformatie. Deze inzichten en adviezen leveren een bijdrage aan debatten, communicatietrajecten zodat het werk van SZW aansluit op de maatschappelijke realiteit en stellen ons in staat om de keuzes die wij maken overtuigend voor het voetlicht te brengen.

Financieel-Economische Zaken 

07. Een nieuwe rol bij FEZ: coördinator gevolgen toeslagenaffaire (FEZ)
Op 1 januari 2022 is binnen FEZ Nadine, onze “coördinator gevolgen toeslagenaffaire”, aan de slag gegaan. Veel dossiers staan, als gevolg van de toeslagenaffaire, ineens volop in de belangstelling. Binnen FEZ zijn deze dossiers belegd bij verschillende afdelingen en clusters. Aan Nadine de taak om overzicht te houden, rode draden te ontwaren en tegenstrijdigheden te voorkomen. Wil je weten wat Nadine’s werkzaamheden inhouden en hoe het is om vorm te geven aan een nieuw gecreëerde functie, kom dan naar deze deelsessie!

08. Voorjaarsbesluitvorming: hoe werkt het precies? (FEZ)
De voorjaarsbesluitvorming is hét jaarlijkse reguliere moment om de uitgaven in de SZW-begroting aan te passen naar aanleiding van onze nieuwe beleidsplannen. Hoewel dit voor het hele departement een relevant proces is, heeft niet iedereen hier direct mee te maken. In deze deelsessie vertellen Sjoerd en Yorrick meer over zowel het interne proces (hoe komen we als SZW tot een gezamenlijke inzet richting Financiën) als het externe proces (de altijd spannende onderhandelingen met Financiën), met ook voorbeelden vanuit de afgelopen voorjaarsbesluitvorming. Deze keer startte het proces net na het coalitieakkoord, wat het tot een speciaal jaar maakte.
 
09. Welk verhaal schrijf jij voor SZW? (FEZ)
Werk jij bij WBJA en stel je aan de hand van het Integraal Afwegingskader wetten op, of ben jij degene die vanuit de directie Communicatie speeches voor de minister schrijft, of denk je vanuit FEZ juist mee bij brieven aan de Tweede Kamer en hoe die goed kunnen worden onderbouwd? Kom kennismaken met Maria en Bertine van cluster EB (de afkorting leggen we je uit😉) bij FEZ – die zich nou juist níet met de financiën van SZW bezig houden – maar met Het Verhaal van SZW aan én voor de burger/TK/bedrijven/uitvoeringsorganisaties én hoe dit cluster daarin samenwerkt met jouw directie!
 
10. Deelsessie Audit Committee (AC) SZW (FEZ)
Heb je altijd of sinds kort iets meer willen weten over ons Audit Committee SZW?
Kom dan naar Peter’s deelsessie aan zee over het AC en hij neemt jullie mee in:
1)       Waarom is het Audit Committee SZW zo belangrijk;
2)       Hoe verloopt het Audit Committee;
3)       Wat & wie komt er verder bij kijken? 
 
11. Werk aan Uitvoering: de totstandkoming en verdeling Coalitieakkoord-middelen (FEZ) 
Na diverse bezuinigingsrondes zijn in het coalitieakkoord van december jl. rijksbreed heel veel middelen gereserveerd voor de uitvoering. Goed nieuws! Eric neemt je mee in het achterliggende verhaal. Wat is het doel hiervan? Hoe is hiernaar toegewerkt? Wat had de coalitie hierbij in gedachten? Hoe zijn deze middelen verdeeld? Eric kan je hier alles over vertellen!
 
12. De gigantische bedragen op de begroting van SZW; Hoe verzinnen ze het bij FEZ? (FEZ) 
Er staan gigantische bedragen op de begroting van SZW. FEZ raamt die. Maar hoe doen we dat? Wat gebeurt er in de kristallen bol van FEZ? Jelte geeft je een inkijkje in een kerntaak van FEZ: het ramen. Met alle onzekerheden die daarbij komen kijken. Niet te technisch, want het moet wel leuk blijven natuurlijk. Of om een film van Woody Allen te parafraseren: “Everything you always wanted to know about ramen, but were afraid to ask”.
 
Wetgeving, Bestuurlijke en Jurdische Aangelegenheden 
 
13. Je hebt gelijk. Maar krijg je dat ook? (WBJA)
Wat gebeurt er als een ontslagen werknemer zich bij de Arbeidsinspectie meldt met de klacht dat hij van zijn ex-werkgever niet al het loon heeft gekregen waar hij recht op heeft? Aan de hand van een bestaande casus legt Moniek uit wat de Arbeidsinspectie met zo’n klacht doet, wat de gevolgen zijn voor de werkgever, wat er daarna op het bordje van bezwaar- en beroepsjuristen terechtkomt en wat de rechter er uiteindelijk van vindt.
 
14. “De regering komt met een wetsvoorstel…” (WBJA)
Het is een zin die je regelmatig tegenkomt in het nieuws: een minister kondigt nieuwe wetgeving aan. Maar wat komt er allemaal kijken bij het schrijven van een wetsvoorstel, en welke stappen zitten er in het wetgevingsproces? Met andere woorden, wat doen die wetgevingsjuristen bij WBJA nu precies? En is dat werk nou ook nog een beetje leuk? Tijdens de sessie over de totstandkoming van een nieuwe wet vertellen Tzivya, Floria en Joost je alles over hun werk als wetgevingsjurist.
 
15. Europees en Internationaal recht: dichterbij dan je denkt! (WBJA)
Alle SZW werkterreinen hebben raakvlakken met Europees en internationaal recht. Via aansprekende voorbeelden uit ons dagelijks werk leggen Sanna en Wybe uit hoe dit zit bij reguliere onderwerpen (zoals kinderrechten, verdragsonderhandelingen met Turkije en minimumloon) en bij crisisonderwerpen (zoals Brexit, COVID-19 maatregelen / loonoffers van KLM piloten en Oekraïne).
 
16. De wondere wereld van de Woo (WBJA) 
Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ingetrokken en vervangen door de Wet open overheid (Woo). Maar wat houdt een Woo-verzoek precies in en wat komt er allemaal bij de afhandeling kijken? Tijdens deze sessie neemt Isabelle je mee in de wondere wereld van de Woo.