Training Inhalatie-instructie volgens IMIS - 13 mei 2024


Beste zorgverlener,

Graag nodigen wij u uit voor een IMIS training op maandag 13 mei 2024

IMIS staat voor Inhalatie-Medicatie-Instructie-School. IMIS wil voor alle beroepsgroepen de instructie van inhalatiemedicatie uniformiseren, optimaliseren en het maken van gezamenlijke werkafspraken in de regio rondom inhalatie instructie stimuleren.

De inhalatietechniek van patiënten is vaak onvoldoende. Wij weten uit onderzoek dat 70% van de patiënten niet goed genoeg inhaleert. Dit kan leiden tot minder medicatie (of zelfs helemaal niets) in de luchtwegen en longen. Er ligt een belangrijke taak voor u als zorgverlener om hierin verandering te brengen.

Er wordt door zorgverleners veel aandacht besteed aan het leren van inhalatietechnieken aan patiënten, maar iedereen heeft zijn eigen methoden, technieken en protocollen. Hierdoor ontbreekt er eenduidigheid en ontstaat er verwarring voor de patiënt. 

Tijdens deze nascholing leert u meer over de juiste inhalatietechniek en hoe u uw instructies voor inhalatiemedicatie kunt optimaliseren. Ook bieden wij u de mogelijkheid met behulp van Augmented Reality (AR) de anatomie van de longen, locatie van receptoren en de gevolgen van inhalatietechniek te bekijken.

Daarnaast zullen wij u meenemen in toekomstige ontwikkelingen van de duurzaamheid van de inhalatiemedicatie en het omgaan met longaanvallen volgens de Codex.

Na afloop hebben wij voor elke deelnemende POH en apotheek een koffer die lucht geeft!

Wees er snel bij want wij kunnen maximaal 30 cursisten plaatsen!

Tijdens de training kunnen foto’s gemaakt worden voor promotiedoeleinden op social media. Mocht u daar bezwaar tegen hebben meldt het aan ons.

Doelgroep:
Voor alle apothekersassistenten, farmaceutisch consulent, POH, huisartsen en apothekers 

 

ACCREDITATIE 

  • V&V en Register Zorgprofessionals (Longverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen, Praktijkverpleegkunde): 3 punten 
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten 
  • Longfunctieanalisten (NVLA): 3 punten 
  • NVvPO (praktijkondersteuners): 3 punten 
  • Openbare apothekers (OA): 3 punten 
  • Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma): 3 punten 
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen): 2 punten 
     

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de praktijk worden gefactureerd.

Algemene voorwaarden scholing ©aliber Academie
 

Met dank aan AstraZeneca, Chiesi en GSK  die deze scholing mede mogelijk hebben gemaakt door belangeloze sponsoring


 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren