Cursus Trainingsfysiologie: bij Chronisch zieken

Leerdoelen:

De doelstelling van deze tweedaagse cursus is de cursist kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven van inspanningsfysiologie bij patiënten / sporters met een chronische aandoening en de invloed van training daarop. Het algemene doel is dat de (sport)arts de sporter met een chronische ziekte adequaat kan begeleiden in situaties die raakvlakken hebben met de trainingsfysiologie.

 

Datum

donderdag 27 en vrijdag 28 januari 2022

Voor wie

Aios-sportgeneeskunde, sportartsen en artsen die de SOS-cursus ‘Trainingsfysiologie’ hebben gevolgd.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen, huisartsen

Certificaat

Je ontvangt aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten

De prijs voor deze cursus inclusief lunch en cursusmateriaal bedraagt € 795,--.

Locatie

Bureau Sportgeneeskunde, Bilthoven

Direct aanmelden

Cursusomschrijving

Over de positieve effecten van sport en bewegen, ook voor mensen met een chronische ziekte (al dan niet in het revalidatietraject), wordt steeds meer bekend. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat steeds meer mensen met een chronische ziekte blijven of (weer) gaan sporten. (Sport)artsen zien deze mensen regelmatig op het reguliere spreekuur. Om de sporter met een chronische ziekte goed te kunnen adviseren zal de (sport-)arts dus in staat moeten zijn om adviezen te geven over fysieke belastbaarheid en verantwoorde trainingsprogramma’s. Hierbij is het doel niet alleen een betere belastbaarheid bij ‘bewegen in de vrije tijd’, maar ook een betere belastbaarheid in de werksituatie.

Tijdens de tweedaagse cursus ‘Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken’ wordt op de eerste ochtend de epidemiologie van chronische ziekten besproken waarbij ingegaan wordt wat ‘Exercise is medicine’ kan betekenen voor de doelgroepen van de sportarts en hoe de cliënt / patiënt het beste gemotiveerd kan worden tot gedragsverandering. In het middagprogramma wordt aandacht besteed aan de trainingsfysiologie bij de verschillende vormen van (pre-) Diabetes Mellitus, alsmede aan revalidatie/ training bij longpatiënten.

Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan Trainingsfysiologie bij hartfalen, hartinfarct, chronische vermoeidheid en kanker. Afgesloten wordt met een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij de ‘Prehabilitatie’ / ‘fit for surgery’.  

Programma dag 1, 27 januari

Programma dag 2, 28 januari

Aanmelden

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren