Cursus Trainingsfysiologie bij Chronisch zieken

"Om de patiënt met een chronische ziekte goed te kunnen adviseren zal de (sport-)arts in staat moeten zijn om adviezen te geven over fysieke belastbaarheid en verantwoorde trainingsprogramma’s."

Datum:

Donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2024

Voor wie?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor AIOS-sportgeneeskunde, sportartsen, huisartsen en overige artsen die de SOS-cursus ‘Trainingsfysiologie’ hebben gevolgd.

Ja, ik meld mij aan

Wat kun je verwachten?

De doelstelling van de cursus is de cursist kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven van inspanningsfysiologie bij patiënten / sporters met een chronische aandoening en de invloed van training daarop. Het algemene doel is dat de (sport)arts de sporter met een chronische ziekte adequaat kan begeleiden in situaties die raakvlakken hebben met de trainingsfysiologie.  

Waarom deze cursus

Over de positieve effecten van sport en bewegen, ook voor mensen met een chronische ziekte (al dan niet in het revalidatietraject), wordt steeds meer bekend. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat steeds meer mensen met een chronische ziekte blijven of (weer) gaan sporten.  

Artsen zien deze mensen regelmatig op het reguliere spreekuur. Om de patiënt met een chronische ziekte goed te kunnen adviseren zal de (sport-)arts dus in staat moeten zijn om adviezen te geven over fysieke belastbaarheid en verantwoorde trainingsprogramma’s. Hierbij is het doel niet alleen een betere belastbaarheid bij ‘bewegen in de vrije tijd’, maar ook een betere belastbaarheid in de werksituatie. 

Tweedaagse cursus 

Tijdens de tweedaagse cursus ‘Trainingsfysiologie bij Chronisch Zieken’ wordt op de eerste ochtend de epidemiologie van chronische ziekten besproken waarbij ingegaan wordt wat ‘Exercise is medicine’ kan betekenen voor de doelgroepen van de sportarts en hoe de cliënt / patiënt het beste gemotiveerd kan worden tot gedragsverandering. In het middagprogramma wordt aandacht besteed aan de trainingsfysiologie bij de verschillende vormen van (pre-) Diabetes Mellitus, alsmede aan revalidatie/ training bij longpatiënten.  

Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan Trainingsfysiologie bij hartfalen, hartinfarct, chronische vermoeidheid en kanker. Afgesloten wordt met een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij de ‘Prehabilitatie’ / ‘fit for surgery’. 

 Van de cursisten wordt verwacht dat zij voor de tweede dag een trainingsfysiologische opdracht / casus thuis zullen voorbereiden, die samen met de docenten plenair uitgewerkt zal worden. Hierbij zal een accent gelegd worden op de (valkuilen en aandachtspunten bij de) inspanningsdiagnostiek en het opstellen en beoordelen van trainingsprogramma’s.  

Accreditatiestatus

Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen en huisartsen (LHV) voor 10 uur.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 795,- . Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Programma dag 1, 25 januari

Programma dag 2, 26 januari

Aanmelden

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren