Ook dit jaar (op 21 september) organiseert de vakgroep Grondwerk weer een Uitvoerderscontactdag (UCD). Het thema voor deze middag is ‘De uitvoerder van de toekomst’. Door middel van een drietal interactieve workshops gaan de inleiders met jullie hierover in gesprek.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Workshop 1: De uitvoerder en de Omgevingswet (Jochem Bloemendaal, DEME Group)
Als het allemaal doorgaat hebben we met ingang van volgend jaar de Omgevingswet (Ow). Eén nieuwe wet die, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een groot deel van de milieuregels in ons werk bepaalt. Waren we inmiddels vertrouwd met alle termen en procedures van het Besluit bodemkwaliteit en andere grondverzetsregels; wordt dat allemaal weer net anders. Maar wat verandert er nu precies in het grondverzet? Wat heb je nodig aan meldingen en rapporten als je gaat graven in de bodem of als je grond wil toepassen en hergebruiken? Wat moet je melden en welke informatie moet aan het bevoegd gezag verstrekken? In een korte presentatie, met volop ruimte voor interactie, zal Jochem Bloemendaal de nieuwe regels van het grondverzet met jullie bespreken, de verschillen inzichtelijk maken en diverse praktijksituaties doornemen. Het verhaal is vooral gericht op de uitvoering, de praktische aandachtspunten binnen het werkveld.

Workshop 2: Samenwerken: wat is dat écht? (Mark van Noorloos, Van Vulpen)
Als uitvoerder ben je de spin in het web. Je hebt te maken met de interne organisatie zoals werkvoorbereiding en veiligheid. Extern heb je te maken met nog meer partijen zoals bewoners, omgeving, opdrachtgevers en netbeheerders. Vanuit zijn ervaring zal Mark van Noorloos delen hoe hij in dit uitgebreide en soms complexe speelveld zorgt voor een win-win situatie, en welke veranderingen hij ziet naar de toekomst.

Korte pauze

Workshop 3: Doe meer in minder tijd! (Niek Verkade, ValQ training + advies)

Heb jij als uitvoerder soms ook het gevoel dat je achter de feiten aanloopt? Dat je wel 2 uren extra op een dag kan gebruiken? Dat je na een dag hard werken denkt .. ‘wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag … ‘?
Dan is de workshop ‘Doe meer in minder tijd!’ echt wat voor jou! Niek Verkade gaat met jullie aan de slag om te onderzoeken waar jullie je tijdwinst pakken. Iedereen heeft namelijk z’n eigen methodes, deze gaan we met elkaar delen om zo, op een praktische wijze, meer inzicht te krijgen in tijdmanagement van uitvoerders.
Deelnemers van zijn trainingsprogramma ‘De Uitvoerder Centraal’ ontwikkelen vaak goede methoden om slim om te gaan met je tijd, de zogenaamde tijd-winstpakkers. Het motto is hierbij: Hard werken staat goed, slim werken voelt beter! Niek zal de huidige TOP 5 van tijd-winstpakkers met jullie behandelen, zodat je daar je voordeel mee kan doen.