Nieuwe examenprogramma's vwo

De eindtermen van de natuurwetenschappelijke vakken en van wiskunde op havo en vwo worden herzien.  Precieze informatie vind je hier: https://www.actualisatie-examenprogrammas.nl/ . Er zijn twee vakvernieuwingscommissies (VVC) aan het werk. Die hebben al tussenproducten opgeleverd, zoals een karakterisering van de vakken en een raamwerk. Begin december worden de volgende tussenproducten opgeleverd, een voor wiskunde en een voor de natuurwetenschappelijke vakken. De VVC vraagt daarbij om feedback aan de advieskringen. In die advieskringen is het vervolgonderwijs ook vertegenwoordigd. Op die manier kan de TU Delft kenbaar maken of de plannen een voldoende aansluiting met technische studies garanderen.

 

Praat mee tijdens de lunchbijeenkomst op 9 januari 2024 in het Teaching Lab

Om de inbreng van de TU Delft goed voor het voetlicht te kunnen krijgen, inventariseren we de reacties op de plannen tijdens een lunchbijeenkomst op 9 januari. Via deze link. kunt u kenbaar maken daarbij aanwezig te willen zijn. U krijgt dan onder embargo de voorstellen begin december toegestuurd, zodat u ruim de tijd heeft tot een afgewogen oordeel te komen. De VVC legt een aantal vragen voor die beantwoord moeten worden, maar alle opmerkingen die in het kader van aansluiting te maken zijn, zijn welkom. In de aanmelder kunt u ook aangeven niet deel te willen nemen aan de lunchbijeenkomst, maar wel feedback wilt leveren en dus ook de stukken graag wilt lezen.

 

Wat gebeurt er daarna

De verzamelde inbreng van de TU Delft wordt ingebracht door leden van de advieskringen, voor natuurkunde is dat Jamila de Jong (4TU) en voor wiskunde  Jeroen Spandaw en Wim Caspers (beide EWI). De VVC is eraan gehouden de gevraagde adviezen over te nemen of beargumenteerd terzijde te leggen. Daarna volgt nog een ronde waarin een verder ontwikkeld tussenproduct wordt opgeleverd.

 

De lunchbijeenkomst wordt geleid door Renée Prins van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en Lodewijk Koopman (lerarenopleider natuurkunde) en Wim Caspers (lerarenopleider wiskunde). Precieze tijd en plaats wordt later bekend gemaakt.