03 oktober 2022

08:30 - 09:00

Check-in

Welcome + catch-up

09:00 - 09:15

Start VCK Quality Day 2022

Introduction by An Kint

09:15 - 10:15

- DIGI -
Keynote by Willy Vandenbrande: A man and his dog: on the future of quality management

Quality 4.0 makes us suspect that quality will become more technical and operational. This couldn't be further from the truth. Automation and digitalisation will actually make sure that these aspect of quality will become redundant. The future of quality will be strategical and human-centered. Growing interest in sustainability, evolving client expectations and the impact of digitalisation on organisational processes are challenging organisations in a new way.

Quality can be at the center of these changes, but only if it is adjusted to these new times. The quality challenges of the future require a other forms of knowledge, new methods and an adjusted state of mind. In short, things are about to become more complex than introducing new technologies.

10:30 - 11:00

- DIGI -
S1: Bart Ceulemans (Continental): Setting up and executing a strategy with Hoshin Kanri

Strategy has to be converted to actions on different levels. One of the most important indicators for succes of future performances in an organisation is the holistic and consistent strategical planning which adjusts the focus of the organisation on its vision/mission to its current situation.

A valuable strategy defines how long-term goals (3-5years) are met, divided in annual goals, clustered in strategical topics and detailed in strategical projects; measured based on specific statistics (KPI's). An example from the field.

10:30 - 11:00

S2: Miet Nelissen (Cegeka): Kwaliteit in een complexe IT-wereld - Hoe pakt Cegeka dat aan?

Hoe zorgen we dat kwaliteit in een steeds groeiende IT-organisatie met frequente overnames niet uit het oog wordt verloren? Hoe gaan we om met het stroomlijnen van end-to-end processen over diverse afdelingen heen? Hoe doorbreken we het silo-denken? Welke rol speelt een centrale kwaliteitsafdeling in een organisatie waarbij afdelingen veel autonomie krijgen? Tijdens de presentatie schets ik hoe we binnen Cegeka kwaliteit samen met de business verankeren en voor welke uitdagingen we staan.

10:30 - 11:00

S3: Joke Dierickx (AgO - Vlaamse Overheid): Draagkracht voor kwaliteit krijgen binnen je organisatie

Kwaliteitsmanagement staat of valt met de uitvoering in de praktijk. Toch blijft dit thema voor medewerkers op de werkvloer vaak te abstract. Kwaliteit is vaak de verantwoordelijkheid van één persoon, team of afdeling, maar dit volstaat niet als je het kwaliteitsniveau wil verhogen binnen je organisatie. Om dit te realiseren is er meer betrokkenheid bij kwaliteitsmanagement van alle lagen van de organisatie nodig. Ik geef je graag verschillende tips hoe u binnen uw organisatie de gewenste betrokkenheid kan creëren .

10:30 - 11:00

S4: Chantal Vancanneyt (Certifer): Groeien en continu verbeteren, hoe blijf je dat doen? 

Hoe blijf je voortdurend verbeteren? Waar haal je elke keer opnieuw nieuwe ideeën te spuien? Is het niet evident om de achterban mee te krijgen in je verhaal?

Ook Certifer heeft hiermee geworsteld, maar kon uiteindelijk een goed onderbouwde en gestructureerde methodologie opstellen. Hebben we het wiel opnieuw uitgevonden? Neen, uiteraard niet. In deze sessie wil ik je graag uitleggen hoe de maturiteitsmatrix ervoor heeft gezorgd dat we stappen in de juiste richting hebben kunnen zetten.

10:30 - 11:00

S5:Katrien Cardoen
(Barco): Do’s and Don’ts als je Medical Devices gaat produceren

Heb je al een kwaliteitsyteem in je bedrijf en ben je van plan om ook medische hulpmiddelen te produceren of verkopen ?  Dan deel ik graag mijn ervaring , de pitfalls en tips die je kunnen helpen  om de organisatie klaar te stomen.

Ondanks een zeer degelijk kwaliteitsyteem vereist het toch een specifieke aandacht om je processen en procedures maar vooral de praktische implementatie tot een success te maken

11:00 - 11:30

Break

Catch-up + Coffee

11:30 - 12:30

- DIGI -

Keynote by Andreea Gulacsi (CEN-CENELEC) & Johan Haelterman (NBN): Standards are there to make lives easier, safer and better.

Standards — whether it’s product standards, service standards, or process standards— are designed to focus on environmental impact and how a product varies according to the different stages of its lifecycle, playing a major role in influencing the design for better sustainability and more conscientious development. European Standards have also been important for being able to reach the objectives of the European Green Deal and the UN 2030 Agenda Sustainable Development Goals, serving as tools that complement national and European policies aiming to lead the transition towards a green economy and reaching the climate target of net zero by 2050.

12:30 - 13:30

Lunch

Catch-up + Bon Appetit!

13:30 - 14:00

- DIGI -

S1: Silvie Coutuer (KDENZA): Empowering KPI’s: how to improve the “hidden” added value of Quality in a measurable way. (Business Excellence winner) (English case)

Although Quality KPI’s are part of everybody’s life, in most cases they focus on the immediate costs, waste, claims, etc. Many aspects of Quality lead to more long-term organisational improvement such as clearer ownership, risk reduction, effectivity gains,… Unfortunately, these remain often too invisible for your management and colleagues.

In this session Silvie will present how to develop SMART KPI’s for organisational processes and how to drive these in a visual way to convince your organization to really improve on the “hidden” aspects of Quality.

13:30 - 14:00

S2: Isabel Haeck (Pfizer): Leidraad stranding levende walvisachtigen

In een sterk veranderende omgeving moeten we steeds sneller en meer flexibel zijn  om procedures te ontwikkelen en optimaliseren met behoud vanuit onze Quality policy voorwaarden. Dit moet  vanuit de bedoeling en wat gebruikers dan nodig hebben in hun leefwereld als ondersteuning.  

Hoe hou je dit behapbaar voor een hele organisatie? The need for urgency to change tov programma’s en systemen die ingeburgerd zijn.

13:30 - 14:00

S3: Ronny Schepmans (EFQM): Verantwoord en duurzaam de toekomst tegemoet met EFQM

Hoe kan je jouw organisatie klaar maken voor de toekomst?

De uitdagingen op economisch, maar ook op sociaal en ecologisch vlak zijn legio. Dit is het moment om na te denken wat je kan doen om jouw organisatie klaar te maken om beter te navigeren in een complexe en snel veranderende wereld.

Het EFQM-model, met zijn holistische aanpak, biedt u een objectief inzicht hoe het met uw organisatie is gesteld. Het is een managementkader en diagnose-instrument om de uitmuntendheid van uw organisatie te beoordelen, te meten en te verbeteren.

Benieuwd wat het EFQM-model voor u kan betekenen? Ik leg het graag uit.

13:30 - 14:00

S4: Ellen Deroo (WAAK): Tijd voor verandering

Een aantal jaar geleden stelden we vast dat onze productie-omgeving onderhevig was aan veranderingen. Dit triggerde een verandering van ons kwaliteitssysteem en van onze kwaliteitsaanpak. Zo evolueerden we in onze organisatie van statische kwaliteit naar dynamische kwaliteit, met de focus op processen en verandering geënt op de “6M”.

We integreerden kwaliteit in meerdere departementen van onze organisatie en rekenden op hun aanpak en dynamiek. Risicoanalyses werden gericht op processen, hieruit vloeiden een aantal stappen voort. Inzicht en kennis werd via gerichte trainingen op omkadering en productiemedewerkers bijgebracht. Kwaliteit start niet in productie maar bij de offerte-aanvraag, een gestructureerde aanpak bij onze ontwikkeling met als resultaat een gloednieuwe afdeling, ook de leveranciers werden mee in het bad genomen, en last but not least verandering vanuit ons management. Alles met de focus op ‘first time right’!

13:30 - 13:30

Speeddate to discover new colleagues

Connecteer met kwaliteit-collega's uit verschillende sectoren - leer elkaar beter kennen en wissel ideeëen uit tijdens deze speeddates. 

14:10 - 14:40

S1: Marleen Opsomer (DNV): Competent in kwaliteit: het aantonen van een effectief competentiebeleid bij een audit

Wanneer we kijken naar de meest voorkomende auditbevindingen bij ISO 9001 audits, worden er vaak bevindingen geschreven op competenties. In de top 5 auditbevindingen vinden we interne audits. Wanneer ben je competent genoeg om een interne audit uit te voeren met een resultaat waar de organisatie echt iets aan heeft? Welke eisen stelt u aan interne auditors?

DNV gaat dit gesprek graag met u aan en biedt mogelijke oplossingen.

14:10 - 14:40

S2: Batist Leman (Azumuta): Voordelen van inline kwaliteitscontroles voor
de 21ste eeuw 

Door het tijdig detecteren en corrigeren van problemen kan enorm veel non-value-added werk bespaard worden, gaat het aantal defecte producten en scrap drastisch naar beneden en krijgen de medewerkers meer ownership over de producten die ze maken. Inline quality assurance is hierbij de sleutel, maar hoe pak je dat aan in de praktijk? Azumuta deelt in deze sessie de expertise die ze heeft opgebouwd in samenwerking met vele klanten uit verschillende sectoren. Met enkele concrete voorbeelden en best practices kan je hierna meteen aan de slag.

14:10 - 14:40

S3: Thomas Zeferer
(LRQA): Veiligheid als cultuur – of hoe Van Gogh zijn oor kwijtraakte

Deze sessie bespreekt veiligheid startend vanuit individuele overtuiging en gedrag, naar de organisatorische uitdaging tot bij de meetbare schaal, de trede op de Veiligheidscultuurladder (Safety Culture Ladder).

“Veiligheid is het individuele geloof in hoe ver iets vrij is van gevaar voor jou of anderen” (vrij vertaald van Kuo anno 2000). En overtuigingen, perceptie van kwaliteit, of gezond verstand zijn altijd ongrijpbaar, moeilijk, uitdagend. Bij twijfel, check maar eens op Twitter, de commentaren op sociale media, Basil Fawlty, Sheldon Cooper en waarom iemand ananas op zijn pizza zou willen!

Deze korte workshop gaat over de uitdaging hoe u een algemene “way of working” kunt creëren en hoe u kan monitoren waar uw organisatie zich momenteel bevindt op vlak van veiligheidscultuur.

14:10 - 14:40

S4: Kristel Appeltans (Allanta): Een vliegende start
met kwaliteitstechnieken

De wereld van organisatie-ontwikkeling en continu verbeteren beschikt over een uitgebreide toolbox boordevol aangeprezen kwaliteitstechnieken die kwaliteitsmedewerkers op uiteenlopende manieren kunnen toepassen. Zoveel mogelijkheden, zo veel verschillende organisatie-doelstellingen. Begrijpelijk dat wie actief is een kwaliteitsfunctie, of zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en blikveld verder wil verruimen, twijfelt over de best passende tools.

Met welke praktische kwaliteitstechnieken ga jij nu creatief aan de slag die jouw organisatie naar een hoger niveau tilt? Tijdens de VCK Quality Day gaan twee Allanta coaches graag met jou hierover in dialoog.

14:10 - 14:40

S5: Sofie Van Volsem (Amelior): Kwaliteit in de keten, in postcorona tijden

Chaos veranderen in controle: handvaten en strategieën voor sourcing en kwaliteit doorheen de keten, in de huidige volatiele toeleveringsketenmarkt.

Aan de hand van een aantal actuele voorbeelden verkennen we de uitdagingen in de huidige logistieke inkoopmarkt en de stellen we een aantal tactieken voor die best-in-class teams gebruiken om de controle over capaciteit en kosten terug te krijgen en tegelijkertijd de kwaliteit naar eindklanten te blijven te garanderen.

14:40 - 15:15

Break: Catch-up + Coffee

Catch-up + Coffee

15:15 - 15:45

- DIGI -

S1: Kurt De Somviele (Newell Brands): The perfect package: 
How to combine quality, cost and sustainability (VCK Business Excellence Award finalist) (English Case)

In a transforming world, e-commerce becomes extremely important in the distribution of goods.  In this story the crucial role of packaging often gets forgotten and it tends to become subordinate to product quality.  In the end, delivering goods in a perfect manner contribute to a positive perception of the purchase.

Some of the dominant players in the market are forced now to embrace sustainability, next to productivity and quality, and must reconsider their packaging design and volumes.  This is where the Newell team stepped in and developed a packaging test center to ensure quality, good application and to block excessive material usage.  
It appeared to be a success story.

15:15 - 15:45

S2: Christophe Helderweirt (Volvo Trucks): Quality roadmap voor het creëren van een kwaliteitscultuur

Binnen Volvo Trucks Gent is de Quality roadmap de leidraad voor het creëren van een kwaliteitscultuur. Deze roadmap is gebaseerd op de DuPont Bradley curve en is een een gestructureerde aanpak van reactieve, preventieve en pro-actieve acties.

Tijdens deze sessie vertel ik meer over de opbouw en methodiek van deze roadmap.

15:15 - 15:45

S3: Koen Van Roey (Veolia): Van quality naar operations: een getuigenis uit de praktijk

Koen was jaren aan de slag als Internal Control & Quality Business Partner bij de afvalpoot van Veolia in België. Na 11 jaar maakte hij de overstap van een ondersteunende rol naar een operationele functie, als site manager van Genk, Maasmechelen en Tienen.

Tijdens deze korte sessie vertelt Koen hoe hij de overstap heeft ervaren en waar quality hem helpt om zijn doelstellingen te realiseren.

15:15 - 15:45

S4: Marleen Opsomer (DNV): Competent in kwaliteit: het aantonen van een effectief competentiebeleid bij een audit
(herhaling)

Wanneer we kijken naar de meest voorkomende auditbevindingen bij ISO 9001 audits, worden er vaak bevindingen geschreven op competenties. In de top 5 auditbevindingen vinden we interne audits. Wanneer ben je competent genoeg om een interne audit uit te voeren met een resultaat waar de organisatie echt iets aan heeft? Welke eisen stelt u aan interne auditors?

DNV gaat dit gesprek graag met u aan en biedt mogelijke oplossingen.

15:15 - 15:45

Speeddate to discover new colleagues

Connecteer met kwaliteit-collega's uit verschillende sectoren - leer elkaar beter kennen en wissel ideeëen uit tijdens deze speeddates. 

16:00 - 17:00

- DIGI -

Keynote by Vince Desmond (CQI | IRQA): 
A quality profession fit for purpose

We live in a world in which society’s expectations of organisations are developing fast in a challenging operating environment. Organisations must consider environmental and social impacts of products, services and processes, as well as the competitive opportunities and risks that technology offers in how customer value is created. At the same time organisations are navigating supply chain and market challenges presented by tectonic geopolitical shifts.

Vince will consider these drivers for change for the discipline of quality management and for the quality function, and reflect on the need to position the quality profession as an aspirational career choice to ensure we have the right supply of individuals for the future, drawing from the CQI’s recent workforce insight survey.

17:30 - 18:30

Reveal + Launch!!

Launch of a brand new name for VCK & reception to close the VCK Quality Day

VCK krijgt een nieuwe naam en we luidden tijdens dit moment een nieuw tijdperk voor het netwerk in! Kom nagenieten van de Quality Day en ontdek de nieuwe naam en de toekomstplannen voor het VCK!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren