Verdiepingsbijeenkomst Corona onderzoek 

Woensdag 12 mei

Tijdens het informeel bestuurlijk overleg tussen H10 en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben aanbieders het initiatief genomen om te komen tot een extra onderzoek, bedoeld om de effecten van Corona kwantitatief en kwalitatief beter in beeld te krijgen. Het Servicebureau biedt daarbij ondersteuning.

Kim Verburg, penvoerder namens de aanbieders, heeft tijdens het informeel managementoverleg van 22 april jl. een eerste inzicht in de (tussen)resultaten gegeven. Die duiden op:

  • Toename van wachttijden en van duur behandelingen,
  • Een deels naar aard stabiele zwaarte van hulpvraag bij incidenten, maar tegelijkertijd een (forse) stijging van suïcide-gerelateerde crisisvragen (gedachten en pogingen),
  • Een reële mogelijkheid van vraag na de lock down, zonder dat op geaggregeerd niveau de huidige vraag substantieel is gedaald,
  • Stijging van ziekteverzuim en financiële zorgen (in een enkel geval bedreiging continuïteit) bij aanbieders.

Vanuit de behoefte de data te verstevigen en zo goed mogelijk te onderbouwen wordt er een extra onderzoeksinspanning geleverd, middels twee sessies  op woensdag 12 mei van 12:00-13:30 of 17:00-18:30 uur waarvoor de (ervarings)deskundigen vanuit gemeenten/toegang/lokale teams en aanbieders worden uitgenodigd.

Op dinsdag 18 mei is er een extra informeel managementoverleg waar de uitkomsten van het onderzoek zullen worden besproken, waarna die tijdens de Ontwikkeltafel van donderdag 20 mei in gezamenlijkheid vertaald zullen worden richting uitvoering.

Met deze uitnodiging vragen we u om te waarborgen dat vanuit uw organisatie een bijdrage wordt geleverd aan de verdiepingssessies op woensdag 12 mei (dat kan uiteraard ook door in samenwerking met partners voor een, goed voorbereide, gezamenlijk inbreng via 1 collega te zorgen).

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de verdiepingsbijeenkomst. In het belang van de continuïteit van de jeugdhulp, van onze instellingen en het welzijn van onze medewerkers rekenen we op uw deelname!


Met vriendelijke groet,
 

Kim Verburg,                                      Paul Grob,
Bestuurder Prodeba                         Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden