Datum: dinsdag 11 januari 2022

Tijd: groep 1: 12.00uur - 14.00uur

         groep 2: 15.00uur - 17.00uur

Locatie: via Teams

 

Na afloop van deze sessie:

  • Zijn doel, nut en noodzaak van de data verzameling duidelijk voor de scholen.
  • Hebben scholen zicht op de planning en wat ze kunnen verwachten.
  • Hebben scholen een bekend aanspreekpunt vanuit POS en heeft die persoon een gezicht gekregen.
  • Hebben de scholen een start gemaakt met het invullen van de vragenlijst en zijn meteen hun vragen beantwoord.