Beeld: Expeditie Next, fotograaf Lucas Kemper

VSC-ledendag 2022

Wonderzoeker of wereldverbeteraar?


Zijn wij wonderzoekers? Of wereldverbeteraars? Of misschien wel allebei? Sluit het een het ander uit? Wat verwacht de buitenwereld van onze organisaties? Welke dilemma's horen daarbij? Welke rol is er voor ons en onze organisaties weggelegd? En welke keuzes moeten we dan maken?

Met veel plezier nodigen we je uit om deze dag met ons op onderzoek uit te gaan. We verzorgen voor en met medewerkers van de wetenschapsmusea en science centers weer een mooi programma met ruimte voor uitwisseling, kennisdeling, verwondering, humor en inspiratie. Deelname aan de VSC-ledendag kost dit jaar € 55. We zijn helaas genoodzaakt de prijzen iets te verhogen.

De Algemene Ledenvergadering van het najaar 2022 vindt ook weer plaats tijdens de VSC-ledendag. Hiervoor krijgen de VSC-directeuren een aparte uitnodiging. Alle medewerkers van VSC-leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar alleen de directeur of één afgevaardigde van de organisatie kan tijdens de ALV stemmen. 


*Een ticket voor de VSC-ledendag 2022 kost € 55 en geen € 35 zoals eerder per abuis gecommuniceerd was.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren