Live webcast Implementatie injectietherapie bij hiv

Maandagavond 23 mei 2022 | Amersfoort

Gegevens deelnemer

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en ViiV en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en ViiV zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & ViiV