Informatiesessie 
Nationale Technologiestrategie
& KIA Sleuteltechnologieën

 

Di 30 januari 2024 | 12:30 - 13:30 uur | Webinar


In de update van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën 2024-2027 (onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant) staat hoe de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. De basis hiervoor vormt de Nationale Technologiestrategie waarin de de overheid tien prioritaire sleuteltechnologieën met bijbehorende agenda’s heeft uitgewerkt. In deze online informatiesessie informeren we iedereen uit het brede sleuteltechnologieveld over deze ontwikkelingen. 

Programma

12:30 - Opening en welkom Koen Vermeer, programma-manager Holland High Tech

12:35 - Update KIA ST Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech

  • De update van de KIA ST is in november 2023 gepresenteerd als onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Graag lichten we u in over hoe de governance van de de KIA ST in elkaar zit, hoe we gaan werken aan programmering van sleuteltechnologie-onderwerpen en hoe we alle geïnteresseerden betrokken houden.

12:50 - Update Nationale Technologiestrategie Bram Henneman, beleidsmedewerker ministerie EZK

  • In de Nationale Technologiestrategie prioriteren en agenderen we een aantal sleuteltechnologieën die voor Nederland belangrijk zijn voor de toekomst. Criteria hiervoor zijn de bijdrage van deze technologieën aan ons toekomstige verdienvermogen, aan maatschappelijke uitdagingen, aan nationale veiligheid en aan het verkrijgen van technologisch leiderschap. In de agenda’s van de Nationale Technologiestrategie worden per technologie enkele ambities geformuleerd voor de toekomst.

13:10 - Programmering NWO Frans van der Wel, programma officer NWO

  • NWO draagt bij aan KIC door de ontwikkeling van innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland om impact te realiseren voor economie, mens en samenleving. De belangrijkste algemene aanpassingen NWO-KIC 2024-2027 zullen worden gepresenteerd.

13:20 - Vragen en afsluiting

Aanmelden

Je kan je aanmelden voor deze informatiesessie via de onderstaande knop. Ken je iemand die ook interesse heeft in de ontwikkelingen rondom de Nationale Technologiestratie en de KIA ST? Stuur deze uitnodiging dan vooral door.

Nationale Technologiestrategie (NTS)

Deze strategie beschrijft tien prioritaire sleuteltechnologieën met bijbehorende agenda’s die de overheid heeft uitgewerkt. Deze technologieën hebben een sterke basis in Nederland. Ze dragen nadrukkelijk bij aan ons verdienvermogen en aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. Ze zijn van belang voor de nationale veiligheid en het verminderen van ongewenste strategische afhankelijkheden. De NTS helpt om invulling te geven aan het strategisch technologie-, innovatie- industrie- en ondernemerschapsbeleid.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren