Werkveldsessie Bouwkundig beroepsprofiel opleiding Bouwkunde Hogeschool Rotterdam

“De opgaven van de toekomst vereisen totaal andere hbo bouwkundigen”

De opleiding Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam kan niet zonder de beroepspraktijk, u dus. Met de continu veranderende praktijk is het voor ons en onze studenten belangrijk om in gesprek te blijven met het werkveld.

Als opleiding zijn we op dit moment bezig met het herzien/actualiseren van ons opleidingsprofiel. Uw expertise en input is daarbij onmisbaar voor het onderdeel dat gaat over het beroepsprofiel.

Onderwerpen van deze bijeenkomst zullen zijn:

  1. (Hernieuwde) kennismaking
  2. Actuele ontwikkelingen in en toekomstperspectieven op het vakgebied
  • De toekomstige (complexere) opgaves
  • Opgaves die vakgebied- of discipline-overstijgend zijn, of wellicht juist specialistischer worden. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, circulariteit, digitalisering, energietransitie, huisvesting, leefbaarheid en inclusiviteit
  1. Wat voor hbo bouwkundigen hebben we daarvoor nodig? Wat vraagt het aan kennis, vaardigheden en mentaliteit en in welke balans?
  2. En hoe is dat over circa 5 of 10 jaar?

We kijken ernaar uit u (weer) te ontmoeten!