24 januari 2023

15:30 - 15:45

Opening/ overzicht WKB proefprojecten in Twente door Manon van Dorst (namens de 14 Twentse gemeenten)

15:45 - 16:00

Landelijke update WKB door Reina Uittenbogaard (Jurist Bouwend Nederland)

16:00 - 16:15

Ervaringen bouwbedrijven en kwaliteitsborgers

16:15 - 16:30

Vervolg: hoe willen verder contact houden? Vragenronde