Doelgroep:

Huisartsen praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen , longverpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 20 personen.
 

Omschrijving:

Een goede inhalatie instructie is essentieel voor een goede medicamenteuze therapie.
Het is van groot belang dat de instructie die aan patiënten wordt gegeven goed en eenduidig is.
Om dit te bevorderen zijn er uniforme inhalatieprotocollen voor iedere inhalator gemaakt voor zowel zorgverleners als patiënten.
In deze cursus komen de verschillende inhalatiesystemen en LAN protocollen aan bod.
Tijdens de workshop is er ook gelegenheid zelf met de diverse placebomaterialen te oefenen.
 

Docenten:

De nascholing wordt verzorgd door:

  • Dr. Geert Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD
  • Mevr. Erwina Cerimovic, Consulente IMIS

 

Accreditatie:
V&V en Register Zorgprofessionals (Longverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen, Praktijkverpleegkunde): 3 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten
Doktersassistenten (CADD van de NVDA): 3 punten
Longfunctieanalisten (NVLA): 3 punten
NVvPO (praktijkondersteuners): 3 punten
Openbare apothekers (OA): 2,5 punten
SANA keurmerk (Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF)): 2,5 punten
Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma): 2,5 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen): 3 punten

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

Let op: op onderstaande emailadres zullen wij ook de link sturen waar u de scholing op kunt volgen. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren