TU Delft for Life | Xperience Day | 9 juni 2022

*English below

Vier met ons het 180-jarige bestaan van TU Delft
Wij staan dit jubileumjaar stil bij onze actieve rol in de energietransitie. Deze transitie wordt elke dag verder vormgegeven in lopend onderzoek, nieuwe initiatieven en labs, samenwerkingen en het opleiden van ingenieurs voor een duurzame wereld. Op deze dag ontmoeten alumni, relaties van het Universiteitsfonds, wetenschappers en de nieuwe generatie ingenieurs elkaar op de campus.

Onze wetenschappers en studenten geven u graag een persoonlijke inkijk in de Delftse ontwikkelingen in de energietransitie. Ontdek de nieuwste (field)labs, deel uw ervaring met studenten en oudstudiegenoten en laat u verrassen door grensverleggend onderzoek.

Ga voor meer informatie en het programma naar onze website.

Klik hier als u zich direct wilt aanmelden.


*English:

This anniversary year, we want to highlight our role in the energy transition. Ongoing research, new initiatives and labs, collaborations, educating engineers for a sustainable world: all are efforts geared to accelerate the energy transition. On this day, alumni, University Fund relations, scientists and the new generation of engineers meet on campus.

Our scientists and students are happy to give you a personal insight into the Delft developments in the energy transition. Discover the latest (field) labs, share your experience with students and former fellow students and be surprised by groundbreaking research.

 

For more information and the programme, please go to our website.

Click here if you would like to register immediately.