TU Delft for Life | Xperience Day

TU Delft for Life | Xperience Day

TU Delft for Life | Xperience Day | 7 juni 2018

*English below

Beleef wat er allemaal gebeurt aan de universiteit tijdens de TU Delft for Life | Xperience Day op donderdag 7 juni! Deze dag is onderdeel van het International Festival of Technology 2018 (IFoT, 6-8 juni) en wordt speciaal voor TU Delft alumni en relaties van het Universiteitsfonds Delft georganiseerd.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: Thema Tours, TU Delft for Life plenaire sessie en acht facultaire programma's. Alle TU Delft alumni en de relaties van het Universiteitsfonds ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Ga voor meer informatie en het programma naar onze website.

Klik hier als u zich direct wilt aanmelden.


*English:

Experience everything that happens at your university during the TU Delft for Life | Xperience Day on Thursday June 7th 2018. This day is part of the International Festival of Technology 2018 (IFoT, 6-8 June) and is especially organised for TU Delft alumni and relations of Delft University Fund.

The programme consist of three elements: Theme Tours, TU Delft for Life plenary session and eight faculty programmes. All TU Delft alumni and relations of the Delft University Fund receive a personal invitation.

 

For more information and the programme, please go to our website.

Click here if you would like to register immediately.

 

ticketverkoop
 ticketverkoop