Aanmelden

Welkom op het registratieformulier voor de NVZA Ziekenhuisfarmaciedagen op donderdag 3 november en vrijdag 4 november 2022 in Congrescentrum 1931, te 's-Hertogenbosch

(adres: Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch)

Vul hieronder je BIG-nummer in voor registratie van je accreditatiepunten bij NVZA of KNMP.

Dieetwensen

We vernemen graag of er aparte dieetwensen of allergieën zijn waar we rekening mee moeten houden voor de catering. Er worden standaard voldoende vegetarische opties voorzien.

Algemene voorwaarden

Voor je inschrijving worden persoonsgegevens verzameld, bewerkt en opgeslagen door de NVZA en de congresorganisatie. De persoonsgegevens van de deelnemer worden veilig en volgens de geldende voorschriften bewaard. Je kunt altijd vragen om informatie over de opgeslagen gegevens, alsmede om rectificatie, verwijderen, of beperkte verwerking. Dit kun je schriftelijk aanvragen via congres@nvza.nl


NVZA zal je gegevens niet aan derden verstrekken tenzij:

  • Je redelijkerwijs kunt verwachten dat deze gegevens aan een derde worden doorgegeven in verband met te leveren produkten of diensten in relatie tot je inschrijving voor dit congres;
  • Je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • Het wettelijk verplicht of toegestaan is;
  • Het noodzakelijk is om schade aan gezondheid te voorkomen of verminderen;
  • Het van algemeen of gerechtvaardigd belang is, in overeenstemming met de hiervoor geldende voorschriften.

Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 8 oktober 2022 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Wel kan bij verhindering een collega van uw inschrijving gebruikmaken.
€ 0,00

Totaal: € 0,00

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren