Thema-ochtend Expertisecentrum Helping Young People Early (HYPE)
Zin & Onzin over Borderline

 

Datum:    vrijdag 6 oktober 2023
Tijd:        09.15 - 12.30 uur
Locatie:   GGz Centraal, Westsingel 41, Amersfoort
Deelname is gratis, wel graag aanmelden via deze pagina.

Problemen in het omgaan met emoties en relaties staan centraal bij jongeren met kenmerken van BPS. Wat betekent dit voor hoe jongeren omgaan met zichzelf en wat ze laten zien aan de wereld om hun heen? En wat betekent dit voor wat zij zelf belangrijk vinden in de hulpverlening?

Op deze vragen gaan we in tijdens de jaarlijkse thema-ochtend voor ketenpartners. Deze is vrij toegankelijk voor professionals vanuit heel Nederland.

Zin & Onzin over borderline wordt georganiseerd door het expertisecentrum vroege interventie HYPE.

Programma
09:15 - 09:30 uur   Inloop en ontvangst
09:30 - 09:45 uur   
Opening door dr. Christel Hessels (Klinisch psycholoog)
09:45 - 10:30 uur   W
orkshopronde 1
10:30 - 11:15 uur   W
orkshopronde 2
11:15 - 12:00 uur   Workshopronde 3
12:00 - 12:30 uur   
Afronding programma door dr. Christel Hessels

Alle deelnemers doorlopen in drie rondes de onderstaande drie workshop. Je hoeft dus niet te kiezen in dit programma.

Workshop 1: Perziken en kokosnoten: Ervaringsgerichte workshop over zelfbeeld, zelfpresentatie en de impact op anderen.
Douwe Visser (GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog) en Loes Hesse (GZ-psycholoog). Wat laat je wel en niet zien van jezelf? Welke verschillen zitten er tussen de zichtbare buitenkant en onzichtbare binnenkant? Wat is de impact van de buitenkant op anderen? Hoe krijg je contact met de binnenkant?


Workshop 2: Do’s and Don’ts in contact met jongeren met kenmerken van BPS.
Rosa Norp (GZ-psycholoog) en jongeren van het HYPE platform staan met deelnemers stil bij wat jongeren zelf belangrijk vinden in het contact met de hulpverlening. Welke ervaringen hebben hun geholpen, welke ervaringen juist niet.


Workshop 3: Als zelfbeschadiging het gewone leven in de weg staat.
Tessa van den Berg (PhD Candidate PRIMARY study) en Remko Bosch (psychosociaal behandelaar). In deze workshop wordt stilgestaan bij achtergronden en gevolgen van zelfbeschadiging bij jongeren en worden praktische handvatten geboden om hierover in gesprek te gaan.

Contact
Mail het Congresbureau voor vragen, bijzonderheden of suggesties.
Voor inhoudelijke vragen over HYPE,
mail het HYPE team

Meer informatie over het Expertisecentrum Vroege Interventie HYPE: www.ggzcentraal.nl/hype

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren