Zodra het programma bekend is krijg je hierover bericht en kan je je voorkeuren aangeven voor de workshops.

Je kunt per sessieronde een keuze maken uit 3 of 4 sessies. Uw voorkeur kunt u hieronder aanvinken.

Privacy Statement
Door op "Lees meer" te klikken, lees je ons Privacy Statement.

Door je te registreren voor dit congres, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om je informatie te sturen in verband met de bijeenkomst. 
Jouw gegevens worden na maximaal 2 maanden na de bijeenkomst verwijderd als je er niet bij kon of wilde zijn. Was je er wel bij, dan bewaren wij jouw gegevens graag wat langer, zodat wij je ook uit kunnen nodigen voor eventuele vervolgbijeenkomsten. Laat het gerust weten als je dat niet wilt. 
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer.

Als je de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we je registratie niet voltooien.

Betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden
Door op "Lees meer" te klikken, lees je de betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk voor aanvang van het congres te zijn ontvangen op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.
 

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden
- Annulering voor 15 april; restitutie van het betaalde inschrijfgeld minus administratiekosten van €25
- Annulering tussen 15 april en 15 mei; restitutie van 75% het betaalde inschrijfgeld minus administratiekosten van €25
- Annulering tussen 15 mei en 15 juni; restitutie van 50% het betaalde inschrijfgeld minus administratiekosten van €25
- Annulering na 15 juni; geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld
- Vervanging door een collega in overleg toegestaan tegen €25 administratiekosten.
* Annulering of (naams)wijziging dient per e-mail te geschieden aan registratie@zorginformatiearchitectuur.nl

 

€ 395,00

Totaal: € 395,00

Inclusief € 68,56 BTW