Webinar 28 januari 15.30
   

Openhartig het gesprek aangaan over veiligheid. Daar is binnen de sector behoefte aan. Want in de keten van de energiesector moet de veiligheid voor de werkvloer, het management en de top van bedrijven verbeteren en structureel ingebed worden.

Tijdens het Energy Safety Digital Pre-Event starten we daarom integraal en sectoroverschrijdend de dialoog over veiligheid, delen we kennis en leren we van elkaars successen en fouten. Meld je nu gratis aan.

          “Ik ontmoet graag ketenpartners op het Energy Safety Festival om te praten over 
          de relevante zaken die we samen kunnen verbeteren. Leren van elkaar is
          mijn motto”. 

          Jeroen Grond | Directeur Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit (VGMK)
          bij Stedin

Samen met netbeheerders, de industrie, kennisinstellingen, contractors, toeleveranciers, engineering bedrijven en brancheverenigingen praten we over ketenverantwoordelijkheden vanuit verschillende rollen en taken. Onderzoeken we belemmeringen in fysieke, psychische en sociale veiligheid.

Ook stimuleren we een proactieve veiligheidscultuur door leiderschap te nemen. Met tot doel om vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten commitment te creëren voor een structurele aanpak van veiligheid in de sector en samen de next step te zetten.

          "Ik hecht grote waarde aan veiligheid. Tijdens ons werk lopen wij elke dag
          risico's. Veiligheid hoort daarom altijd centraal te staan en altijd bespreekbaar te
          zijn. Heel goed om hierover samen in gesprek te gaan. Verbeteren kan namelijk
          altijd. Het Energy Safety Festival is daarvoor een mooi initiatief". 

          Frank Wester | Associate Director Grid Field Operations Nederland
 

Voor wie?
Het Energy Safety Festival is bij uitstek interessant voor professionals die dagelijks werkplekken veiliger en gezonder maken om met plezier te kunnen werken. Denk aan beleidsmedewerkers, lijn- en uitvoerende managers bij netbeheerders, industrie, kennisinstellingen, de contractors, toeleveranciers en engineering bedrijven, brancheverenigingen (Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FME, ISZW), Rijkswaterstaat en ProRail.  

          "Een veilige werkomgeving realiseren is mijn grootste doel. Daarvoor hebben 
          we elkaar nodig en organiseer ik actief dit Energy Safety Festival”.  
          Anja Vijselaar | Directeur BU Energie van WSP
 

Registreren
Aan het Energy Safety Digital Pre-Event zijn geen kosten verbonden. Ken je mensen voor wie het Energy Safety Digital Pre-Event ook interessant is, stuur dit bericht dan gerust door. 
 

Participerende bedrijven
Wil je ook participant worden van dit initiatief? Stuur een mail naar info@jbace.nl.