Jan-Bertram Rietveld 

 

Mr. Jan-Bertram Rietveld is loonbelastingspecialist bij EY. Hij adviseert werkgevers, ondernemingsraden en cao-partijen over fiscale aspecten van arbeid waaronder aandelenregelingen, werkkostenregeling en CAO's. Jan-Bertram is spreker op congressen voor salarisadministrateurs en HR-medewerkers. Daarnaast doceert hij loonheffingen aan belastingadviseurs. Ook is hij hoofdredacteur geweest bij verschillende tijdschriften en boeken op het gebied van loonheffingen, zoals Salaris, SalarisMagazine, de Loonheffingenalmanak en het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap.

Stan Rethans

 

Mr. Stan Rethans is na zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden, gaan werken als belastingadviseur. Na enige tijd is hij overgestapt naar de Belastingdienst. Hij is in Den Haag, Rotterdam en Utrecht werkzaam geweest als inspecteur vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Sinds 2000 is zijn werkterrein verlegd naar de loonheffingen en op dit moment is hij voorzitter van de Kennisgroep CAO. Verder spreekt hij met grote regelmaat op congressen, studiedagen en seminars. Zijn nevenwerkzaamheden waaronder het schrijven van artikelen, verricht hij op persoonlijke titel.