Protocol verantwoord zwemmen met 1,5 meter afstand

 • Zwemmers hebben zelf en niemand in hun huishouden de afgelopen 24 uur geen ziekteverschijnselen (koorts van 38 graden of hoger, droge hoest, vermoeidheid, keel- of hoofdpijn, diarree, aangetast smaak- en reukvermogen). Als er Corona is vastgesteld bij henzelf of iemand in hun huishouden, dan mogen er 14 dagen geen ziekteverschijnselen meer zijn voor er weer gezwommen mag worden.
 • Zwemmers zijn voor hun vertrek naar de WC gegaan, zodat bezoek aan de WC in het zwembad geminimaliseerd is. Mochten leden toch de WC van het zwembad moeten gebruiken, dan wordt die door het lid zelf gereinigd voor en na gebruik.
 • Zwemmers moeten thuis douchen en zwemkleding aantrekken.
 • Bidons moeten thuis worden gevuld.
 • Neem shampoo of defogmiddel mee als uw bril beslaat. Gebruik geen speeksel voor het zicht in uw bril!
 • Leden worden verzocht niet te vroeg te komen (max 10 min voor 9) en nemen een neusmondkapje mee.
 • AD’ers zullen zich in en buiten de kantine van D’Elft verzamelen 1.5 m uit elkaar. Mocht het regenen zal de vergaderruimte worden geopend. In de kantine kan rondom 9 uur de schoenen worden uitgedaan en in de tas mee naar het zwembad meegenomen worden. De bovenkleding kan in het zwembad worden uitgetrokken. Een mondneuskapje wordt gedragen als er langer dan 5 min in de kantine wordt verbleven.
 • Leden raken geen spullen (tassen, vinnen, snorkels en brillen) van andere leden aan.
 • Om 9 uur of maximaal 5 over 9 zal het zwembad worden betreden. Het zwembad zal dan geen DRB’ers meer bevatten.
 • Loop met je spullen zo ver mogelijk naar achter door en zet je spullen aan de raamkant op de bank, daarna kan het zwembad aan de glijbaan kant worden betreden.
 • Wacht niet op de instructies van de conditietrainer en begin gelijk in te zwemmen.
 • Een zwembaan is 2,8 m breed, dus net niet ruim genoeg om 2 richtingen in 1 baan mogelijk te maken. Als je elkaar moet kruisen ga dan aan de zijkant zwemmen (hou rechts aan), maar hou er ook rekening mee dat in de aangrenzende baan ook mensen kunnen zwemmen die moeten uitwijken. Een stukje onderwater zwemmen is soms een goede oplossing om de afstand te garanderen! Wellicht wordt er bij de oefeningen heen- en terugzwembanen aangewezen.
 • Inhalen is vrijwel onmogelijk, en kan alleen als er meer dan voldoende ruimte is (er dus geen aankomende zwemmer komt en de langzame zwemmer rechts kan aanhouden, zodat de sneller zwemmende persoon links kan inhalen) en er ook in de aangrenzende banen geen verkeer te verwachten valt. Het is beter om een zwembaan uit te zoeken waarbij de zwemmers ongeveer dezelfde snelheid hebben.
 • Er worden alleen oefeningen gedaan waarbij 1,5 meter afstand boven water wordt gehouden. Hangen aan de kant moet worden vermeden (geen groepjes aan de kant hangende zwemmers). Mochten zwemmers willen uitrusten, dan kunnen ze uit het zwemwater klimmen en in elk geval op 1.5 m van de rand en als afstand van andere uitrustende zwemmers staan of zitten. Als ze uitgerust zijn kunnen ze het zwembad weer betreden, maar ze moeten wel kijken waar er ruimte is. Conditietrainers kunnen bijvoorbeeld opdrachten gedurende een bepaalde periode in tijd geven ipv in aantal banen (of in elk geval dat er niet op elkaar wordt gewacht).
 • De kleedkamers zijn afgezet met linten:
 • Leden wordt verzocht om na het zwemmen zich zo snel mogelijk af te drogen, om te kleden en te vertrekken.
 • De kantine wordt alleen gebruikt indien de overheid dit toestaat!
 • In de kantine en buiten op het terras wordt ook 1,5 meter afstand gehouden!
 • Aanwijzingen van het zwembad (zowel via geplastificeerde teksten die zijn opgehangen als van het personeel), de trainers en het bestuur dienen opgevolgd te worden.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren