27 mei 2021

13:30 - 13:40

Ontvangst en inleiding (Annette Scherpenzeel, CBS)

 

13:40 - 14:10

CBS-lezingen over COVID-19 onderzoek en databronnen:

1. Dashboard welvaart in coronatijd (Lucienne Reichardt, CBS)

2. Sterfte onder Wlz-gebruikers (Rik Schürmann, CBS)

3. Overzicht van interessante databronnen voor COVID-19 onderzoek (Marjolein Peters, CBS)

14:10 - 14:25

Pauze

14:25 - 14:55

Financiële weerbaarheid van huishoudens tijdens de coronacrisis (Jarst Weda, AFM)

14:55 - 15:25

Populatieverschillen in COVID-19 prevalentie (Ester de Jonge, GGD) 

15:25 - 15:55

De gevolgen van de COVID -19 crisis voor de cognitieve leergroei van basisschoolleerlingen gedurende de eerste lockdownperiode (Onderzoeker ROA/Inspectie van het Onderwijs)

15:55

Afsluiting (Annette Scherpenzeel, CBS)