08.30 uur            ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
   
09.15 uur Introductie door dagvoorzitter Ben Tiggelaar
   
09.30 uur Jouw eigen rol: 5 onveranderlijke fundamenten voor verandering
Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar

 

 

Als je iets wilt veranderen, aan jezelf, je werk of de wereld om je heen... Wat zijn dan de tijdloze inzichten waar je niet omheen kunt? Welke basisregels mag je gewoon nooit vergeten?
Ben Tiggelaar selecteert de belangrijkste lessen die hij de afgelopen decennia leerde. Uit eigen onderzoek én uit gesprekken met onder meer Stephen Covey, Henry Mintzberg, Daniel Kahneman en Barack Obama. 

 • Wat is de belangrijkste sleutel tot verandering volgens Stephen Covey? 
 • Het meest waardevolle psychologische inzicht ooit, volgens Daniel Kahneman 
 • De essentiële schakel in verandering volgens Ben Tiggelaar zelf: gedrag.

Ben geeft een frisse kijk op de fundamenten die je nooit uit het oog mag verliezen als je alleen of samen met anderen werkt aan verandering.

   
10.30 uur Traag versnellen ... Reflectief, krachtig en nieuwsgierig veranderen - Arend Ardon

Arend Ardon

 

 

 

 

 

Bij veranderprocessen denken we vaak dat we snelheid maken door te gaan hollen. Niet dus. Arend Ardon brengt een volstrekt andere boodschap over vernieuwing: wie niet kan vertragen, kan ook niet versnellen. Hollend naar de toekomst repeteren we onbewust routines uit het verleden. Zo ontstaat een kloof tussen wat we nastreven en waartoe we echt in staat zijn. Door onbesuisd te gaan hollen, produceren we onbedoelde traagheid.

 • Arend Ardon laat de waarde zien van bewuste vertraging. 
 • Luister naar wat je echt aan het hart gaat en maak zo energie vrij voor onstuitbare beweging. 
 • Sta stil bij de gewoontes die je steevast afleiden van wat we echt willen. 
 • Ga terug naar je vermogen tot vallen en opstaan.

Arend Ardon geeft concrete handvatten en inspirerende praktijkvoorbeelden om lerend en reflecterend bij te dragen aan krachtige positieve beweging. Door vaker stil te staan en toch sneller te gaan. 

   
11.30 uur PAUZE
   
12.00 uur Ervaringen als zorgbestuurder en wetenschapper in tijden van crisis en verandering – Gabriël Anthonio

Gabriël Anthonio

 

Gabriël Anthonio heeft als ervaren bestuurder meerdere organisaties in tijden van crisis uit het slob weten te trekken. Hij was algemeen directeur van de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen en bestuurder bij Jeugdhulp Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland. Kenmerkend voor zijn aanpak is het waarderend veranderen, co-creatie en het investeren in de kwaliteit van het contact. Hoe kun je die plaats van de moeite, dat diepe dal waar een organisatie in kan geraken ombuigen naar een hoopvol perspectief? Daarnaast zal hij persoonlijke ervaringen met ons delen. Levenservaringen, die hem persoonlijk hebben gevormd.

 • Hoe kunnen we samen veranderen ten tijde van een crisis, welke sleutels liggen voor het oprapen? 
 • Wat zijn de praktijkervaringen, randvoorwaarden en belangrijke lessen?
 • En welke rol en betekenis heeft persoonlijk en waardengedreven leiderschap daarbij?

Gabriël Anthonio gaat je inspireren met zijn persoonlijke en bestuurservaringen en geeft je sleutels die je als leider in kan zetten om deuren te open of juist te sluiten!

   

12.45 uur

LUNCHPAUZE

   
13.45 uur Column door Japke-d. Bouma

Japke-d. Bouma

 

Japke-d. Bouma schrijft wekelijks in NRC over taal, carrière, kantoorleven en hoe we denken over vrouwen en mannen. Vandaag kijkt ze kritisch, maar mét humor, naar de ‘verschillen’ tussen vrouwen en mannen en hoe deze zich in het taalgebruik op de werkvloer manifesteren. Haar columns werden gebundeld in inmiddels acht boeken, waaronder 'Ga lekker zélf in je kracht staan’, ‘Mag ik even iets tegen je aanhouden’, ‘Hoe vind je zélf dat het gaat?’ en ‘De 19 dingen die je nooit met collega’s moet doen’. Zij maakt op NPO Radio 1 een podcast over werk en carrière getiteld ‘Goed Werk’. 

   
14.20 uur Inclusief Leiderschap: niet over praten, maar doen! – Daria Bukvic

Daria Bukvic

Foto Linda Stulic

Van kind in een asielzoekerscentrum tot directeur van één van de grootste theatergezelschappen van Nederland. Dat is de korte samenvatting van de levensloop van de succesvolle jonge theatermaker en filmregisseur Daria Bukvić (Tuzla, 1989). Aan de hand van haar eigen levensverhaal en de diverse bekroonde theater- en filmproducties die ze de afgelopen jaren geregisseerd heeft, geeft Daria inzicht in wat er fundamenteel aan de hand is bij de nieuwe generatie twintigers en dertigers (en daarmee de leiders van de nabije toekomst). Ze is ten diepste overtuigd dat radicaal inclusief leiderschap de kern is voor succesvolle organisaties in een maatschappij die versneld én extreem aan het veranderen is. 

 • Hoe Oostpool het meest toegankelijke en inclusieve theatergezelschap van Nederland wordt
 • Hoe je het publiek verantwoordelijkheid laat voelen voor de wereld waarin we leven
 • Diversiteit? De tijd van het debat is voorbij

Daria vertelt bevlogen over het zelfinzicht dat nodig is, het radicaal positie nemen om echt te veranderen, en hoe ze met het hele team de stap heeft gezet van praten naar doen bij Toneelgroep Oostpool uit Arnhem.

   
15.10 uur PAUZE
   
15.45 uur Samenwerken met verschillen: join the jam! - Jitske Kramer

Jitske Kramer

 

 

Durft in jouw organisatie iedereen zijn of haar eigen geluid te laten horen en naar dat van anderen te luisteren? Alleen samen, in voortdurende afstemming, kom je tot een beter geheel. Inclusie is als een jamsessie, waarbij je elkaar met lef en verbinding ontmoet. In de kern gaat inclusie over wie waaraan mag meedoen doen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En wie vooral niet. En daarmee gaat inclusie over mensen, grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, verschillen en overeenkomsten. Het gaat over samenwerken met verschillen. Je mag het ook agile leiderschap noemen. Snoeihard en soft tegelijkertijd.

 • Nut en noodzaak van diversiteit en inclusie voor teams en organisaties
 • Hoe je kunt leren omgaan met de mix van verschillen in jouw organisatie
 • Over de rol van leiderschap hierbij
 • Hoe samenwerken voor iedereen woest aantrekkelijk wordt
 • Praktische inzichten voor een meer inclusieve organisatiecultuur

Corporate antropoloog Jitske Kramer zet je in beweging om tot een meer inclusieve organisatiecultuur te komen.

   
16.45 uur Korte wrap-up en afsluiting door Ben Tiggelaar
   
17.00 uur BORREL

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren