07 oktober 2021

20:00 - 21:30

LEZING
 

Mens/Onmens

DO 7 OKTOBER, 20.00 UUR
Aula, Minderbroedersberg 4-6


Bas Heijne

Essayist, columnist, schrijver

 

Waarom zoekt de één steun in de eigen groep, de eigen cultuur en de eigen geschiedenis, en concentreert de ander zich op solidariteit tussen groepen, culturen, klassen en generaties? In deze lezing, gebaseerd op zijn boek Mens/Onmens, onderzoekt Bas Heijne de twee grote obsessies van deze tijd: identiteit en waarheid. Wat is waar: wat de feiten je vertellen of wat je wilt geloven? Wie ben je: een vrij individu, of zoek je houvast in de groep tegen de rest? Waarom zijn we geneigd in hokjes te denken; waarom verbroederen we liever met mensen die op ons lijken? Welke rol spelen de sociale media hierin? En de belangrijkste vraag: hoe vinden we de solidariteit weer terug in een wereld waar het algemeen belang het zo vaak aflegt tegen eigenbelang?
 

Deze lezing wordt georganiseerd in aansluiting op de tentoonstelling Identities van Take Twee in Centre Céramique. Identities bestaat uit tweeëntwintig videoportretten van inwoners van Maastricht, Limburg en Nederland.

 

LIVE (BEPERKT AANTAL DEELNEMERS) EN LIVE STREAM VIA WEBSITE
RESERVERE VOOR LIVE BIJWONEN: WWW.MAASTRICHTUNIVERSITY.NL/SG