Uitvoerderscontactdag

Ook dit jaar organiseert de vakgroep Grondwerk weer een Uitvoerderscontactdag (UCD).
Het thema voor deze middag is ‘Veilig en verantwoord werken’. Door middel van een drietal interactieve workshops gaan de inleiders met jullie hierover in gesprek.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Workshop 1: Graafschadepreventie
In de Wibon en CROW500 staan de rollen en verantwoordelijkheden van de graafketen opgenomen. Duik samen met de KLO-vertegenwoordigers van Bouwend Nederland (Theo Ellenbroek, Omgevings- en Relatie Manager VolkerWessels Telecom en René Frinks, Commercieel manager Heijmans) in de graafketen en ontdek de rol en verantwoordelijkheden van de initiatiefnemer, netbeheerder en grondroerder. Wat dit betekent in het graafproces van initiatief tot voorbereiding, ontwerp en uitvoering. Samen verkennen we welke rol jij als uitvoerder hebt in de graafketen. Wat jij kunt doen om graafschades en daarmee potentieel letsel te voorkomen. Een interactieve sessie rondom het zorgvuldig graafproces met voldoende ruimte voor vragen.

Workshop 2: Terugdringen van aanrijdgevaar
Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. Er moet dus meer worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. Daarom is een nieuw stappenplan ‘Reductie aanrijdgevaar’ opgesteld. Met dit plan verkleinen we conform de Arbowet het risico op een aanrijding door zoveel mogelijk te voorkomen dat een voertuig/machine en een persoon tegelijkertijd werken op dezelfde plek.
Werner van Eck – programmamanager Veiligheid Heijmans N.V. – licht het nieuwe stappenplan toe en bespreekt met jullie welke rol jullie als uitvoerder hierbij kunnen spelen.

Korte pauze

Workshop 3: Gedragsafspraken: maak verwachtingen samen concreet!

Niek Verkade (ValQ training + advies) heeft tijdens het UCD-webinar in januari van dit jaar een eerste aanzet gedaan om gedrag bespreekbaar te maken tijdens de workshop “Aan de slag met gedrag!”.
In de aankomende workshop wordt een volgende stap gezet. We gaan nader inzoomen op gedrag en welke keuzes mensen hierin maken. We zien vaak dat er meer regels komen als er iets fout gaat op het werk, bijvoorbeeld na een ongeval. Maar in de praktijk blijkt dat die regels vaak niet werken of niet nageleefd (kunnen) worden. Mensen maken hun eigen keuzes: in de workshop krijg je inzicht waarom. Verder gaan we kijken hoe gedragsafspraken kunnen helpen om samen met je collega’s gedrag op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Natuurlijk blijft het niet bij kijken en luisteren, jullie mogen zelf aan de slag, het is tenslotte een WORK-shop.

Qua tijd ziet het programma er als volgt uit:

14.00 tot 14.30 uur

Ontvangst met koffie

14.30 uur

Welkom door Charles Verheyen (secretaris vakgroep Grondwerk), gevolgd door een kennismakingsrondje

14.45 tot 15.30 uur

Graafschadepreventie

15.30 tot 16.15 uur

Terugdringen van aanrijdgevaar

16.15 tot 16.30 uur

Pauze

16.30 tot 17.30 uur

Gedragsafspraken: maak verwachtingen samen concreet!

17.30 tot 18.00 uur

Sluiting bijeenkomst,  gevolgd door borrel

18.00 uur

Gezamenlijke maaltijd

 

De kosten voor deelname bedragen € 70,00 (excl. BTW) per deelnemer. Lees hier de annuleringsvoorwaarden.

Voor vragen over de workshops kun je contact opnemen met Charles Verheyen, c.verheyen@bouwendnederland.nl en vragen over de aanmelding via evenementen@bouwendnederland.nl.