28 oktober 2021

14:00 - 14:30

Ontvangst met koffie

14:30 - 14:45

Welkom door Charles Verheyen (secretaris vakgroep Grondwerk), gevolgd door een kennismakingsrondje

14:45 - 15:30

Graafschadepreventie

15:30 - 16:15

Terugdringen van aanrijdgevaar

16:15 - 16:30

Pauze

16:30 - 17:30

Gedragsafspraken: maak verwachtingen samen concreet!

17:30 - 18:00

Sluiting bijeenkomst, gevolgd door borrel

18:00

Gezamenlijke maaltijd