Aanmelden

Uitnodiging om mee te denken over de consultatiebijdrage van Agrifirm bij het 7e Actieprogramma Nitraat

Zoals bekend is er veel te doen rondom het 7e Actieprogramma Nitraat. Het voorstel van het Ministerie van LNV is open voor consultatie. Agrifirm heeft besloten van deze consultatie gebruik te maken. De concepttekst daartoe is ondertussen nagenoeg gereed. Deze is gemaakt met hulp van specialisten van Agrifirm. We willen graag onze leden de gelegenheid geven om mee te denken en op- en aanmerkingen te geven op de voorgestelde tekst.

Daartoe is er maandagavond 4 oktober een online-bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 uur tot 21.30 uur.

 

Na aanmelding ontvang je in de loop van maandag 4 oktober een outlook-uitnodiging krijgen, met een link voor de vergadering.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren