Een groeiend aantal schoolleiders maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie op hun scholen. Hun zorg komt voort uit incidenten, in en om de school, die gerelateerd zijn aan wapenbezit en de invloed van rivaliserende jeugdgroepen, die (soms) in verband gebracht kunnen worden met de duistere kant van drillrap. Dit is aanleiding voor het Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Zuid-Holland West om een werkconferentie over dit verschijnsel te organiseren waar in het hele land zorgen over zijn.
 
De werkconferentie beoogt de scholen en de partners, zoals de gemeenten en de jeugd- en veiligheidsketen, met elkaar in contact te brengen en heeft als doel zicht te krijgen hoe afstemming en samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Bij partijen leeft de overtuiging dat ketensamenwerking voorwaardelijk is om tot een effectieve aanpak te komen. We spitsen de inhoud van de werkconferentie toe op de vraag hoe we kunnen (gaan) samenwerken en afstemmen op het gebied van preventie, curatie en bij crises in en om de school. Voor deelname nodigen we maximaal 30 functionarissen uit. Het is aannemelijk dat deze eerste oriëntatie leidt tot vervolgbijeenkomsten om afspraken verder te concretiseren en te borgen.
 
U bent van harte uitgenodigd voor deze werkconferentie die plaatsvindt op woensdag 22 december a.s. van 9.00 tot 12.00 uur met een aansluitende lunch tot 13.00 uur. Plaats van handeling: ZZIIN Conferentie Center op het Centraal Station Den Haag. 
 
Wilt u deze datum alvast in uw agenda reserveren. De definitieve opzet van het programma ontvangt u uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkconferentie.
 
Met vriendelijke groet,
Rob van Haren
Directeur SWVZHW

 

 

We hebben een locatie uitgezocht waar we dit alles conform de Coronamaatregelen kunnen doen. Een medewerker van ZZIIN zal uw coronatoegangsbewijs controleren. In openbare ruimtes (Centraal Station en de liftgangen bij ZZIIN) is het dragen van een mondkapje verplicht. Wij verzoeken u dan ook een mondkapje mee te nemen.    

Programma

08.30 uur - 09.00 uur Inloop

09.00 uur - 12.00 uur Programma

12.00 uur - 13.00 uur Lunch