27 januari 2022

13:00 - 13:30

presentatie Ruben Heezen van Bouwend Nederland over de Wet Kwaliteitsborging (WKB)

13:30 - 14:00

Algemene Ledenvergadering