Op deze kennismiddag worden alle belangrijke aspecten voor het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een PV-installatie besproken. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen in de technologie en ervaringen vanuit de praktijk leren dat er een grote behoefte is aan kennis en bijscholing op dit gebied. Zo vanzelfsprekend dat de zon opkomt, zo weinig vanzelfsprekend is het ontwerpen en opleveren van een goede PV-installatie.

Deze kennismiddag is vooral bedoeld voor installateurs, adviseurs, eigenaren van grotere PV-installaties, leveranciers van PV-systemen en inspecteurs.  

 

 

 

 

Dagvoorzitter en spreker

Prof. Dr. Ir. J.F.G. (Sjef) Cobben

Sjef Cobben is als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen-en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is Sjef Cobben hoofdredacteur van de Kennisbank Installatie Journaal waarin praktische informatie is opgenomen op het gebied van de NEN 1010, NEN 3140, Power Quality, Verdeelsystemen, ATEX en Machineveiligheid.

Inclusief gratis boek (t.w.v. € 79,-)

Het nieuwe Praktijkboek PV-installaties van Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben en Ir. S. (Samina) Subhani.