AOM 13 mei 2022

 

Thema

Medezeggenschap

 

Het programma

In de bijeenkomst van 13 mei 2022 staat medezeggenschap centraal. In het eerste uur gaat Loe Sprengers in op het 'besluitbegrip' in de WOR. Wanneer een ondernemingsraad moet worden geraadpleegd, wordt bepaald door de vraag of er sprake is van een voorgenomen besluit. Nadat een besluit is genomen of wordt uitgevoerd, biedt de wet mogelijkheden voor de OR om rechtsmiddelen tegen het besluit in te zetten. Dat de inbreng van de OR wezenlijk invloed moet kunnen hebben op de inhoud van een besluit is een randvoorwaarde die een grote rol speelt bij de uitleg van het besluitbegrip in de rechtspraak. Verder kan besluitvorming ook gefaseerd plaatsvinden, maar daarbij dient wel de effectiviteit van de medezeggenschap gewaarborgd te worden. Vanuit deze deelonderwerpen zal door Loe Sprengers worden besproken hoe in de rechtspraak inhoud wordt gegeven aan het besluitbegrip in de WOR.

In het tweede uur staat Chris Nekeman stil bij het onderwerp 'medezeggenschapsstructuren'. De WOR geeft de ondernemer de ruimte om een structuur van medezeggenschap te organiseren die past bij zijn organisatie, waarbij steeds het uitgangspunt is dat deze structuur bevorderlijk moet zijn voor een goede toepassing van de WOR. Chris Nekeman zal aan de hand van recente rechtspraak ingaan op de vraag hoe dit in de praktijk vormgegeven moet worden.

 

Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Online &  Roeterseilandcampus - gebouw B

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 13 mei om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren