13 mei 2022

 

Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap


      Medezeggenschap

 

Sprekers

Mr. dr. L (Loe) Sprengers

Mr. C. (Chris) Nekeman

 

In de bijeenkomst van 13 mei 2022 staat medezeggenschap centraal. In het eerste uur gaat Loe Sprengers in op het 'besluitbegrip' in de WOR. Wanneer een ondernemingsraad moet worden geraadpleegd, wordt bepaald door de vraag of er sprake is van een voorgenomen besluit. Nadat een besluit is genomen of wordt uitgevoerd, biedt de wet mogelijkheden voor de OR om rechtsmiddelen tegen het besluit in te zetten. Dat de inbreng van de OR wezenlijk invloed moet kunnen hebben op de inhoud van een besluit is een randvoorwaarde die een grote rol speelt bij de uitleg van het besluitbegrip in de rechtspraak. Verder kan besluitvorming ook gefaseerd plaatsvinden, maar daarbij dient wel de effectiviteit van de medezeggenschap gewaarborgd te worden. Vanuit deze deelonderwerpen zal door Loe Sprengers worden besproken hoe in de rechtspraak inhoud wordt gegeven aan het besluitbegrip in de WOR.

In het tweede uur staat Chris Nekeman stil bij het onderwerp 'medezeggenschapsstructuren'. De WOR geeft de ondernemer de ruimte om een structuur van medezeggenschap te organiseren die past bij zijn organisatie, waarbij steeds het uitgangspunt is dat deze structuur bevorderlijk moet zijn voor een goede toepassing van de WOR. Chris Nekeman zal aan de hand van recente rechtspraak ingaan op de vraag hoe dit in de praktijk vormgegeven moet worden.

 

Datum 13 mei 2022 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 13 mei om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de link onderaan deze uitnodiging te klikken. U komt dan in het aanmeldformulier van aanmelder.nl terecht. Ook de bevestiging van uw aanmelding, de factuur en het certificaat worden via aanmelder verstuurd. De prijs voor de bijeenkomst bedraagt €150,- en levert 2 PO-punten op. U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.

 

Afmelden?

Indien u bent aangemeld, maar verhinderd blijkt, kunt u zich afmelden tot 08.00 uur op de dag van de bijeenkomst via pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp: afmelden AOM-bijeenkomst 13 mei 2022. Na 08.00 uur kan uw deelname niet meer geannuleerd worden! 

 

Uitschrijven mailinglijst?

Wilt u niet langer emails ontvangen met betrekking tot de AOM-bijeenkomsten? Stuur dan een email naar pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp 'uitschrijven mailinglijst AOM'.

 

Programma

09.15 uur Presentatie Loe Sprengers
10.15 uur Koffiepauze
10.30 uur Presentatie Chris Nekeman
11.30 uur Afsluiting bijeenkomst
 

Bijeenkomst 109 staat gepland voor vrijdag 10 juni 2022. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren