31 mei 2022

15:00

Inloop

15:30

Opening

15:35

Ellen Masselink, Getting To We
Schaarste schreeuwt om anders samenwerken

De manier waarop we nu werken in de bouw werkt niet. Jaarlijks wordt er circa 5 miljard euro verspild aan tijd die we niet slim besteden en grondstoffen en materialen die we verkeerd bestellen. In een tijd waarin schaarste een dominant begrip is moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en onze manier van werken kritisch onder de loep nemen. Kan het anders? Zeker. Door duurzaam en in partnerschap samen te werken brengen we de faalkosten en verspilling drastisch terug. We besparen tijd, kosten en capaciteit. Dit moeten we samen kunnen in ons land.

16:30

Netwerkmoment

16:45

Jos van Alphen, Aanbestedingsinstituut
Samenwerkingsmodellen bij bouwopdrachten

De samenleving stelt steeds meer eisen aan de bebouwde omgeving. Daardoor wordt de voorbereiding en uitvoering van bouwopdrachten complexer en uitdagender. Innovaties zijn nodig om de doelstelling van een toekomstbestendig Nederland te bereiken. Dat vraagt om een benadering waarin beschikbare kennis en innovatiepotentieel effectiever worden benut. Er zit toekomstmuziek in de samenwerking van overheid en bedrijfsleven. Het toepassen van samenwerkingsmodellen bij bouwopdrachten is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige aanbestedingskeuze. Jos van Alphen legt u uit waarom dat zo is.

17:30

Afsluiting, aansluitend een uitgebreide borrel

18:30

Einde